ข่าว

'ประกาศผลเลือกตั้ง 2566' ภายในกี่วัน หลัง เลือกตั้ง 2566

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ประกาศผลเลือกตั้งภายในกี่วัน' เช็กขั้นตอน 'ประกาศผลเลือกตั้ง 2566' หลังลงคะแนนเลือกตั้ง รู้ผลวันไหน เช็กที่นี่

“ประกาศผลเลือกตั้งภายในกี่วัน” น่าจะเป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้ ภายหลังออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. วันที่ 14 พ.ค. 2566 และปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. 

 

 

 

ทั้งนี้ “ประกาศผลเลือกตั้ง 2566” จะรู้ผลไม่เป็นทางการไม่เกินเวลา 23.00 น. ของวันที่ 14 พ.ค. 2566 กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง

 

ขั้นตอนประกาศผลเลือกตั้ง

 

หลังจากปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 17.00 น. กกต. จะนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง โดย กกต.เขต จะรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยภายในเขต และประกาศผลรวมคะแนนของเขต จากนั้น จะติดประกาศไว้ในสถานที่ที่กำหนด และรายงานต่อ กกต.ประจำจังหวัด จากนั้น จะรายงานต่อ กกต. กลาง เพื่อประกาศ และรับรองผลการเลือกตั้ง

 

 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ออกเอกสารขั้นตอนการนับคะแนน และการประกาศผลการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 14 พ.ค. 2566 ดังนี้

 

1. ที่เลือกตั้งปกติ (ออกเสียงลงคะแนนวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566) นับคะแนนหลังจาก 17.00 น. โดยไม่ประวิงเวลา ที่หน่วยเลือกตั้งนั้นๆ ประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ ส.ส.5/18 ติด ณ ที่เลือกตั้งนั้นๆ ทันทีที่นับคะแนนแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดครบถ้วน ประกอบด้วย

 

 • จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • จำนวนบัตรที่รับมา
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • จำนวนบัตรที่ใช้ไป
 • คะแนนที่ผู้สมัครแต่ละคนได้รับ
 • คะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ
 • จำนวนบัตรดี
 • จำนวนบัตรเสีย
 • จำนวนบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
 • จำนวนบัตรที่ไม่เลือกพรรคการเมืองใด
 • จำนวนบัตรที่เหลือ

 

2. ที่เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือ ผู้สูงอายุ (ออกเสียงลงคะแนนวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 2566) นับคะแนนในวันเดียวกับหน่วยเลือกตั้งปกติ คือวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 นับคะแนนหลังจาก 17.00 น. โดยไม่ประวิงเวลา ที่ กกต.

 

3. ที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง (ออกเสียงลงคะแนนวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 2566) และนอกราชอาณาจักร (ออกเสียงลงคะแนนตามวันที่เอกอัครราชทูตกำหนด) นับคะแนนในวันเดียวกับหน่วยเลือกตั้งปกติ คือวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 นับคะแนนหลังจาก 17.00 น. โดยไม่ประวิงเวลา ที่ กกต.

 

4. กกต.ประจำเขต จะนำผลคะแนนของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 มารวมกัน ณ ที่ทำการศูนย์อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งนั้นๆ

 

เมื่อแล้วเสร็จจะประกาศผลการนับคะแนนเรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุดทันที โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด และมีคะแนนสูงกว่าคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้รับเลือกตั้ง และจะนำผลการรวมคะแนนนั้นๆ ขึ้นแสดงบนป้ายขนาดใหญ่ ณ ที่ทำการศูนย์อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งนั้นๆ

 

5. กกต.ประจำเขต จะนำผลคะแนนของพรรคการเมืองที่สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 มารวมกัน ณ ที่ทำการศูนย์อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งนั้นๆ เมื่อแล้วเสร็จจะประกาศผลการนับคะแนน เรียงตามลำดับหมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ทันทีที่ผลคะแนนแล้วเสร็จ และนำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อรวมคะแนนทั้ง 400 เขต และคำนวณสัดส่วนของพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต่อไป โดยจะนำผลการรวมคะแนนของเขตเลือกตั้งนั้นๆ ขึ้นแสดงบนป้ายขนาดใหญ่ ณ ที่ทำการศูนย์อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งนั้นๆ

 

6. ผลการรวมคะแนนตามข้อ 4 และข้อ 5 คาดว่า คะแนนแรกจะสามารถเริ่มทยอยประกาศได้ตั้งแต่ เวลาประมาณ 18.30 น. เป็นต้นไป โดยจะดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้คาดว่า คะแนนสุดท้ายน่าจะทราบได้ ภายในเวลาไม่เกิน 23.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566

 

7. ความปลอดภัยของเอกสาร การประกาศผลการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง จัดทำขึ้นมา 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 ใช้สำหรับนำมารวมผลคะแนน ฉบับที่ 2 ใช้สำหรับปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้งให้ประชาชนรับทราบ และฉบับที่ 3 บรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมกับบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนแล้ว และกระดาษขีดคะแนน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ต้องเป็น กกต.เท่านั้น

 

8. ความโปร่งใสของเอกสาร ประกาศผลการนับคะแนนปิดประกาศบริเวณหน้าที่เลือกตั้ง หรือบริเวณหน้าที่นับคะแนนทุกแห่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครทุกหน่วยเลือกตั้งภายใน 5 นับแต่วันเลือกตั้ง

 

ทั้งนี้ กกต. ประจำเขตเลือกตั้ง รวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตนั้น เมื่อครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ดำเนินการประกาศผลคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้น แล้วส่งผลคะแนนให้สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด เมื่อสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด ได้รับผลคะแนนจาก กกต.ประจำเขตเลือกตั้งทุกเขตในจังหวัดแล้ว ให้นำผลคะแนนการเลือกตั้งที่เป็นทางการส่งให้สำนักงาน กกต. เพื่อเสนอ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

 

ประกาศผลเลือกตั้ง 2566

 

ประกาศผลเลือกตั้งภายในกี่วัน

 

“ผลเลือกตั้ง 2566” จะยังไม่ได้ผลอย่างเป็นทางการโดยทันที โดยหลังจาก กกต. ตรวจสอบว่า การเลือกตั้งสุจริต ชอบธรรม กกต.จะประกาศผล ซึ่งต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง จากนั้น มีการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ “ประกาศผลเลือกตั้ง 2566”

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด