ข่าว

กกต. เผยแพร่คำเตือน 12 ข้อห้าม โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นับถอยหลังเลือกตั้ง66 กกต. เผยแพร่ 12 ข้อห้าม มิให้กระทำตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2566 จนกว่าจะเลือกตั้งแล้วเสร็จ

กกต. เผยแพร่ คำเตือน 12 ข้อห้าม มิให้กระทำช่วงเลือกตั้ง ประกอบด้วย

 

ช่วงก่อนก่อนวันเลือกตั้ง

ห้ามหาเสียงเลือกตั้ง รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน(13 พ.ค.66)จนถึงสิ้นสุดวันเลือกตั้งห้ามขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันเลือกตั้ง

กราฟฟิคประกอบข่าว จากกกต.

วันเลือกตั้ง


ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิเลือกตั้ง พยายามออกเสียงลงคะแนนห้ามจงใจกระทำด้วยประการใด ๆให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือ เสียหาย หรือทำให้เป็นบัตรเสียและ ห้ามทำบัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ห้ามใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งเพื่อออกเสียงลงคะแนน

กกต. เผยแพร่คำเตือน 12 ข้อห้าม โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง

 

ห้ามจงใจกระทำด้วยประการใด ๆให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือ เสียหาย หรือทำให้เป็นบัตรเสียและ ห้ามทำบัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ห้ามใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งเพื่อออกเสียงลงคะแนน

กราฟฟิคประกอบข่าว จาก กกต.

ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งหากไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือ กระทำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง

ห้ามขัดขวาง หน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิไปเลือกตั้งไป หรือ มิให้ไปถึงณ ที่เลือกตั้ง ภายในกำหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้

กราฟฟิคประกอบข่าว จาก กกต.

 

 

ห้ามผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือนำกลับจากที่เลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าจ้าง

กราฟฟิคประกอบข่าวจาก กกต.

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด