ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ 'ฉัตรชัย พรหมเลิศ' ได้รับเลือกเป็น 'ประธาน ปปง.'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่อง ผลการเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศ 'ฉัตรชัย พรหมเลิศ' ได้รับเลือกเป็น ‘ประธาน ปปง.’

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่อง ผลการเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ‘ประธาน ปปง.’

โดยที่มาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2566 เลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

เนื่องจาก พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ‘ประธาน ปปง.’ โดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการประกาศผลการเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ราชกิจจาฯ ประกาศ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ได้รับเลือกเป็นประธาน ปปง.

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 (1) และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงประกาศผลการเลือก คือ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

 

สำหรับนายฉัตรชัย พรหมเลิศ มีชื่อเล่นว่า ฉิ่ง เกิด 19 ก.พ. 2504 เป็นข้าราชการพลเรือนชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอดีตอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด