ข่าว

'ปชป.' จ่อยกเลิกค่า FT ค่าไฟฟ้าลดทันที ราคาน้ำมันลง 3-5 บาท

'ทีมเศรษฐกิจปชป.' เปิดนโยบายแก้ไขด้านพลังงาน ลดรายจ่ายคนไทย จี้รื้อโครงสร้าง ย้ำหากได้คุมกระทรวงพลังงาน จ่อยกเลิกค่า FT ค่าไฟลดทันที ราคาน้ำมันลดถึง 3-5 บาท

เมื่อวันนี้ 19 เม.ย. ทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ นำโดย นายเกียรติ สิทธีอมร ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ พรรคประชาธิปัตย์ , นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานคณะกรรมการนโยบาย , นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. ผู้เชี่ยวชาญด้านคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการขนาดใหญ่ และ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แถลงข่าววาระประเทศไทย ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ปชป. ชูรื้อโครงสร้างราคาพลังงาน ลดรายจ่ายคนไทย 

นายเกียรติ ตั้งข้อสังเกตุถึงความผิดปกติในการกำหนดราคาพลังงาน มาจากกำไรโรงกลั่น วัตถุดิบมีราคาสูง เพราะไม่มีการเขี่ยต้นทุน ราคาปากหลุม 3 บาท/กก. แต่หน้าโรงงาน 17 บาท/กก. ค่าผ่านท่อราคาสูง การคำนวนค่าFT รวมทั้งการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าและเอกชน ต้องมีสัดส่วนชัดเจน ไม่ปล่อยให้เอกชนมีสัดส่วนไม่พอเหมาะ 
 

ทั้งนี้้เมื่อ ปี 2552 พรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มีค่าการกลั่นราคา 0.85 บาท แต่ปัจจุบัน ราคา 2.26 บาท กำไรเพิ่มถึงหลายหมื่นล้านบาท 

ทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์

สำหรับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ 
น้ำมัน ต้องกำกับค่าการกลั่น 1 บาท/ลิตร กำกับค่าการตลาด 1.50 บาท/ลิตร รวมถึงทบทวนโครงสร้างราคาและภาษีด้วยต้นทุนจริง ทบทวนเงินเข้ากองทุน ทยทวนการคำนวณต้นทุนน้ำมันที่อ้างอิงราคามันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน 

ไฟฟ้า ปรับราคาก๊าซป้อนโรงไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรม กำหนดสัดส่วนกำลังการผลิตระหว่างรัฐและเอกชนให้เหมาะสม กำหนดระดับกำลังการผลิตสำรองที่เหมาะสม กำหนดสัดส่วนการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งราคาและรูปแบบ และทบทวนความจำเป็นค่า FT

ดังนั้น เพื่อลดภาระของประชาชน พรรคประชาธิปัตย์จะยกเลิกค่า FT ค่าการประเมินล่วงหน้า 4 เดือนของความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุนวัตถุดิบ แต่ให้ประชาชนเป็นผู้ชำระก่อน ต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ไม่ใช่เปิดทางให้กับคณะกรรมการชุดใหม่มาประเมินสถานการณ์ จนทำให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟที่แพงขึ้น ค่าไฟต้องลดทันที เราจะทำได้ต้องเป็นแกนนำจัดตั้งพลังงาน และเข้าไปควบคุมกระทรวงพลังงาน

ก๊าซธรรมชาติ เฉลี่ยต้นทุนระหว่าง "นำเข้า" กับ "แหล่งในประเทศ ให้สะท้อนต้นทุนที่จริงและเป็นธรรม ทบทวนค่าผ่านท่อที่เหมาะสม ปฏิรูปสูตรคำนวนและวิธีการกำกับดูแลใหม่ทั้งหมด ทบทวนสัญญาระยะยาวที่เอาเปรียบและไม่เป็นธรรม 

ก๊าซหุงต้ม ตรวจสอบปริมาณการผลิตและใช้ในประเทศจริง ทบทวนสูตรคำนวณราคาให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรม แก้ปัญหาการลักลอบไปประเทศเพื่อนบ้าน ทบทวนสัญญาระยะยาวสำหรับกลุ่มปีโตรเคมี

ปั๊มก๊าซ LNG/LPG ทบทวนค่าการตลาดให้เป็นธรรมและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

สำหรับนโยบายด้านพลังงาน นายอลงกรณ์ นำเสนอจุดเปลี่ยนในการปรับโครงสร้างราคารวมถึงต้นทุน ดังนั้น ความมั่นคงด้านพลังงาน อนุรักษ์พลังงาน ที่ปัจจุบันใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยวันละ 100 ล้านลิตร การสร้างความมั่นคงทางพลังงานจะต้องเสริมโอกาสใหม่ ยกระดับนโยบายทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานเป็นนโยบายเร่งด่วน ภายใต้วิสัยทัศน์พลังงานสีเขียว ลดภาระต้นทุนของประเทศ โดยใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต้องยืนบนขาของตัวเอง และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

รวมถึงเพิ่มการส่งออกพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน ยกระดับประเทศไทยในเอเชียด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยต้องเดินหน้าตามนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ที่สามารถทำตามได้ในทุกพื้นที่ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้า 1 หมู่บ้าน/ชุมชน อุตสาหกรรม EV การปลูกป่าเศรษฐกิจ ไฟฟ้าเบอร์ 5 พลัส และปฏิรูปเชิงโครงสร้างพลังงาน พรรคประชาธิปัตย์มีความชัดเจนว่าจะต้องรื้อทั้งระบบ

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล 3 เดือนแรกจะแก้ไขราคาน้ำมันได้ราคาเท่าไร นายเกียรติ เผยว่า พรรคประชาธิปัตย์ มีเป้าหมาย แต่การประกาศยังไม่ใช่เรื่องที่ดีและยังไม่เหมาะสม จะต้องระวังเพราะบางกรณีมีกฎหมายรองรับในการทำงานของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากรัฐเป็นเจ้าของโรงกลั่นเป็นเรื่องง่ายที่จะแก้ไข แต่ขายไปทั้งหมดจึงเป็นเรื่องยากแต่ทำได้ เพราะมีกฎหมายรองรับหลายฉบับ

บริษัทพลังงานได้รับการยกเว้นจากกฎหมายแข่งขันทั้งที่แข่งกับเอกชน หากจำเป็น จะออกเป็นพระราชกำหนดไม่ต้องยกเว้น และจะต้องมีการรื้อโครงสร้าง มีหลายวิธี แต่ยังไม่อยากที่จะเผยในตอนนี้ แต่ให้รู้ว่าเรามีเป้าหมายชัดเจน

"ค่าไฟหากยกเลิก FT และจัดโครงสร้างราคาก๊าซที่เข้าโรงไฟฟ้าให้เหมาะสมและเป็นธรรม สามารถลดได้ 1 บาทถึง 1.50 บาทต่อหน่วย ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นราคา 1-1.50 บาท น้ำมันจะต้องลดลงราคา 3-5 บาท นี่คือเป้าหมายหลัก" นายเกียรติ กล่าว

นายเกียรติ สิทธีอมร

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม

นายสามารถ ราชพลสิทธิ์

นายอลงกรณ์ พลบุตร

ข่าวยอดนิยม