ข่าว

กกต. สรุปยอดผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2.35 ล้านราย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กกต. สรุปยอดผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2,350,969 ราย น้อยกว่าปี 2562 ประมาณ 2.8 แสนราย ขณะที่ประเภทเลือกตั้งนอกเขตมากที่สุด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปตัวเลขผู้ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 มียอดผู้ลงทะเบียน 2,350,969 ราย 

จำแนกประเภทของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมบายน 2566 เวลา 20.30 นาฬิกา) ดังนี้
1. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 2,216,950 คน
- ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 2,156,578 คน
- ลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ เขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 60,372 คน

2. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง จำนวน 18,880 คน
- ลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ เขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 18,880 คน
3. การลงทะบียนขอช้สิทธิเลือกตั้งนอกราซอาณาจักร จำนวน 115,139 คน
- ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 109,442 คน
- ลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ เขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 5,697 คน

ทั้งนี้จำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในปี 2566 พบว่ามีน้อยกว่า ปี 2562 ที่ลงทะเบียน 2,632,935 ราย

 

โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Facebook แฟนเพจ "สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง" หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1444

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด