ข่าว

'เลือกตั้ง66' หอการค้าไทย เปิดเวที 10 พรรค ประชันนโยบายขับเคลื่อนประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

‘เลือกตั้ง66’ หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดเวทีให้ตัวแทน 10 พรรคการเมือง ตอบข้อซักถาม 'มุมมองของภาคเอกชน ต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศ'

เลือกตั้ง66 ใกล้วันหย่อนบัตรเลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 ทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน และสถาบันสื่อ ต่างเปิดเวทีให้พรรคการเมือง ได้ใช้พื้นที่ประชันนโยบายพรรค เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนได้ตัดสินใจจะเลือกพรรคการเมือง หรือ นักการเมือง ไหนดี

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มี.ค.2566 หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดเวทีให้ตัวแทน 10 พรรคการเมือง ร่วมตอบข้อซักถาม 'มุมมองของภาคเอกชน ต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศ'

 

พรรครวมไทยสร้างชาติ

นโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ม.ล.ชโยทิต กฤดากร หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) กล่าวว่า การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ต้องพิจารณาจากสิ่งที่เรามีอยู่และได้เปรียบคู่แข่ง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สิ่งที่ได้ลงทุนไป คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ทั้งทางถนน ทางราง ทางอากาศ และทางน้ำ รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูล ทั้งดาต้าเซ็นเตอร์ และคลาวด์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ เพื่อผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ระดับ 4.0 และเป็นฐานการผลิตที่ใช้พลังงานสะอาด ซึ่งเราพัฒนาไปไกลกว่าคู่แข่งที่ปล่อยคาร์บอนมากกว่าเรา 2 เท่าหรือ 3 เท่าตัว นอกจากนี้ ยังออกมาตรการ LTV (Long Term Visa) 10 ปี เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้าตั้งฐานการผลิต หรือสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย

 

พรรคเพื่อไทย

นโยบายส่งเสริมการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำ

นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานนโยบายพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนเพื่อรายได้ตามความต้องการ โดยสร้างแพลตฟอร์มที่ใช้หลักสูตรออนไลน์ 5 หมื่นกว่าแห่งที่เชื่อมโยงไปทั่วโลก โดยสามารถรีสกิลหรืออัพสกิลได้ตลอดเวลา ส่วนการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำนั้น จะต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่ฐานราก และระบบเศรษฐกิจของเราจะดีได้ต้องมาจากอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็ง เราถือว่ามีหุ้นในบริษัทเอกชนทุกแห่ง เพราะเป็นเงินภาษี 20% จึงต้องดูแลให้ภาคเอกชนเติบโต

นายสนั่น อังอุบลกุล นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานกรรมการหอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานเปิดเวที 10 พรรคการเมืองโชว์นโยบายขับเคลื่อนประเทศ

 

 

พรรคไทยสร้างไทย

นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อกระจายรายได้ไปยังชุมชน

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย(ทสท.) กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องทำให้ประเทศไทยเป็นเป้าหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ด้วยกิจกรรมต่างๆ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศถึงระดับหมู่บ้าน ซึ่งขายความเป็นไทย ทั้งเรื่องแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา นอกจากนี้ ยังต้องสร้างจุดขายใหม่ เช่น การเป็นแหล่งช้อปปิ้ง, การจัดงานอีเว้นท์, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งในส่วนนี้ตั้งเป้าสร้างรายได้เข้าประเทศไว้ 2.5 ล้านล้านบาท/ปี

 

พรรคภูมิใจไทย

นโยบายส่งเสริมสตาร์ทอัพ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.) กล่าวว่า ต้องมีมาตรการจูงใจเรื่องภาษี การให้โอกาส และการจัดหาแหล่งเงินทุน แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้น อยากให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ช่วยกันเป็นพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยกันสร้างสตาร์ทอัพ โดยรัฐบาลควรจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสตาร์ทอัพ

 

พรรคชาติไทยพัฒนา

นโยบายรัฐบาลดิจิทัลและระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย กรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.) กล่าวว่า ต้องแก้ไขกฎระเบียบที่ส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล เริ่มต้นจากระบบราชการก่อน ซึ่งภาครัฐมีงบประมาณที่จะมาพัฒนาแพลตฟอร์มให้ประชาชนใช้งาน การพัฒนาอาชีพด้านเทคโนโลยีมากขึ้น การพัฒนานวัตกรรม การส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนในการวิจัยและพัฒนา

 

พรรคก้าวไกล

นโยบายส่งเสริมการทำ FTA และการพัฒนาฝีมือแรงงาน

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวว่า ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ที่มีอยู่ทั้ง 14 ฉบับนั้น ยังใช้สิทธิประโยชน์ไม่เต็มที่แค่ 70% อีกทั้งเป็นคู่ค้ามีมูลค่าการค้าไม่มาก ดังนั้นการเจรจา FTA ในอนาคต จะต้องมียุทธศาสตร์ชัดเจน และจัดเตรียมกฎหมายให้พร้อมก่อนเริ่มบังคับใช้ ขณะที่หน่วยงานภาครัฐต้องบูรณาการร่วมมือกัน

 

พรรคพลังประชารัฐ

นโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานยุทธศาสตร์การเมือง พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า แนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร คือการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ ทั้งเรื่องอุตสาหกรรมอาหาร และความมีแพลตฟอร์มที่จะกระจายสินค้าไปได้ทั่วโลก ซึ่งจะช่วยเสริมเรื่องซอฟท์พาวเวอร์ ท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาไปเป็นพลังงานจากปาล์มน้ำมัน, อ้อย และมันสำปะหลัง ไปผลิตเป็นน้ำมันเครื่องบิน ขณะเดียวกัน ต้องเร่งส่งเสริมเรื่องคาร์บอนเครดิตที่เป็นรายได้ให้เกษตรกร

 

พรรคประชาธิปัตย์

นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน

นายเกียรติ สิทธีอมร ทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องแก้ไขเรื่องราคาพลังงาน และปรับโครงสร้างภาษี ขณะที่การค้าชายแดนสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่ดีพอ ต้องดำเนินการเรื่องเขตเศรษฐกิจค้าชายแดนเป็นกลุ่มจังหวัดให้เป็นเรื่องเป็นราว จุดแข็งเรื่องนี้คือการใช้เงินบาทในการซื้อขายสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

 

พรรคชาติพัฒนากล้า

นโยบายการช่วยเหลือเอสเอ็มอี

นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า(ชพก.) กล่าวว่า พรรคจะผลักดันให้การยกเลิกแบล็กลิสต์ ไม่ใช่การยกเลิกเครดิตบูโร โดยให้การจัดอันดับเครดิตของธนาคารเป็นแบบเครดิตสกอร์ที่มีความแม่นยำและเป็นธรรมมากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันของธนาคารว่าจะคิดดอกเบี้ยกับคนที่มีเครดิตดีได้ดอกเบี้ยถูกกว่าปัจจุบันที่เป็นอัตราตายตัวแบบเหมารวม ส่วนการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคนั้น เป็นผลจากโครงสร้างที่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งถึงเวลาที่ต้องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีความพร้อม และจำเป็นต้องจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัด 20 ปีเพื่อกระจายความเจริญออกไป ซึ่งจะทำให้คนต่างจังหวัดไม่ต้องเดินทางเข้ามาหางานทำใน กรุงเทพมหานคร(กทม.)

 

พรรคเสรีรวมไทย

นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

นายกษิติ มงคลนาวิน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคเสรีรวมไทย(สร.) กล่าวว่า จากการพูดคุยกับนักลงทุนต่างประเทศ มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมาก ซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ขณะที่การส่งเสริมการลงทุนนั้นเป็นไปตามปกติ เรื่องการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของต่างชาตินั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็น แต่สามารถให้วีซ่าระยะยาวได้ และจัดบริการแบบวันสต็อปเซอร์วิส ลดขั้นตอน โดยเปิดให้ภาคสังคมเข้ามีส่วนร่วม

ที่มา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ