ข่าว

กทม.สำรวจสถานที่ เตรียมพร้อมเปิด 'รับสมัคร สส.' แล้ว

'รับสมัคร สส.' แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของกทม .ไม่น่ามีปัญหา หลังร่วมกับกับ กกต. ตรวจความพร้อมรับสมัคร ทั้งสองรูปแบบ ในสัปดาห์หน้าแล้ว

 

การซักซ้อมการรับสมัคร สส. ของกรุงเทพมหานคร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อให้การดำเนินการในวันรับสมัครจริงวันแรก คือวันที่ 3 เมษายน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผู้สมัครได้รับความสะดวกอย่างดี

 

 

โดยเป็นการซักซ้อมตั้งแต่การเตรียมเอกสาร วิธีการ ซึ่งเชื่อว่าทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น

 


กกต. - กทม. เตรียมพร้อมรบสมัคร สส.

 

ทีมงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เข้ามาร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ในวันนี้ด้วย และในวันพรุ่งนี้จะมีการซักซ้อมการรับสมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ ณ อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง  เช่นเดียวกันสำหรับการรับสมัคร สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งครั้งนี้ เชื่อว่าทุกพรรคจะส่งผู้สมัครครบทุกพรรค เนื่องจากต้องสมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งก่อนถึงจะมีสิทธิ์สมัครแบบบัญชีรายชื่อตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

 

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยการเตรียมสถานที่และซักซ้อม กระบวนการขั้นตอนการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 1-33 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ซึ่งการรับสมัครฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2566 เวลา 08.30 -16.30 น.

 

ผลการซักซ้อมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ยังไม่พบข้อติดขัดใดๆ สำหรับปัญหาจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เช่น การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าของประชาชน แต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิตามที่ลงทะเบียนไว้และจะขอมาใช้สิทธิในวันเลือกตั้งจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้

 

นายสำราญ ตันติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง กล่าวขอบคุณปลัดกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่ได้ปฏิบัติงานในการรับสมัคร สส. ครั้งนี้ทุกคน ซึ่งทุกคนมีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพ

 

วันนี้เป็นเพียงการมาดูสถานที่จริงและทบทวนขั้นตอนให้แม่นยำขึ้น โดยในวันรับสมัครจริงจะมีผู้ให้ข้อมูลแต่ละขั้นตอน นอกจากนี้จะมีโต๊ะคัดกรองตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครก่อนเข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เพื่อความรวดเร็วของการสมัคร ซึ่งต้องขอให้ผู้สมัครเตรียมเอกสารให้ครบตามที่กฎหมายกำหนด

 

ในส่วนของกองเชียร์สามารถสนับสนุนผู้สมัครของตนเองได้ แต่เมื่อผู้สมัครได้รับหมายเลขการสมัครแล้วขอให้กองเชียร์ระมัดระวัง งดการกระทำรื่นเริงโดยเด็ดขาด

 

ข่าวที่น่าสนใจ