ข่าว

เลขาฯ กกต. ยัน 'บัตรเลือกตั้ง' ไม่มีปัญหาใช้แบบนี้มาโดยตลอด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เลือกตั้งประเทศไทย ใช้ 'บัตรเลือกตั้ง' แบบมาตรฐานมาโดยตลอด เลขาฯ กกต. ยืนยัน ที่ผ่านมา ไม่เคยสร้างปัญหาให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ชี้แจงกรณีบัตรเลือกตั้ง อาจสร้างความสับสนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยยันยันว่า บัตรเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ยืดหยุ่น ประหยัด บริหารจัดการสะดวก

 

 

และไม่สร้างความสับสนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เนื่องจาก สามารถใช้ทดแทนกันได้ หากจัดส่งบัตรเลือกตั้งผิดเขต

 

 

การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 ซึ่งจะเปิด รับสมัคร สส. วันจันทร์นี้ จะใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ ซึ่งเป็นบัตรเลือกตั้งแบบมาตรฐาน ที่นาย แสวง บุญมี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  บอกว่ามีข้อดีหลายประการ ประกอบด้วย


 

  • มีความชัดเจนแตกต่างจากบัตรแบบบัญชีรายชื่อ กล่าวคือ นอกจากสีจะต่างกันแล้ว องค์ประกอบภายในบัตรก็จะต่างกัน ทำให้ประชนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ไม่สับสน เพราะบัตรประเภทหนึ่งมีเพียงหมายเลข ไม่มีตัวหนังสือ และสัญลักษณ์ใด ต่างจากบัตรอีกประเภทหนึ่งมีครบทั้ง 3 อย่าง เป็นการป้องกันบัตรเสียอันเกิดจากความสับสนลักษณ์นี้อีกทางหนึ่งด้วย

 

 

  • ประหยัดงบประมาณเป็นจำนวนมาก เพราะบัตรมาตราฐานพิมพ์พร้อมกันในครั้งเดียว แต่บัตรแบบเฉาะเขต ต้องสั่งพิมพ์ 400 ครั้ง ตามจำนวนเขต เมื่อปริมาณพิมพ์ต่อครั้งมีจำนวนน้อย จะทำให้ค่าพิมพ์ต่อครั้งใช้เงินจำนวนมากขึ้น

 

  • สะดวกในการบริหารจัดการและใช้เวลาอันมีอยู่จำกัดใหัเกิดประโยชน์สูงสุด จากที่ต้องมาทำงานธุรการ  อาทิ การส่งให้ตรงกับเขต กรณีเป็นแบบเฉพาะ ถ้าส่งผิดเขตจะใช้แทนกันไม่ได้ การพิมพ์บัตรสำรองในแต่ละเขต ก็ต้องมีสำรองครบตามจำนวนเขต เพราะใช้แทนกันไม่ได้หรือปัญหาทางเทคนิค อาทิ ต้องปิดสมัครรับเลือกตั้งแล้ว  เพื่อจะได้ชื่อผู้สมัครจึงจะดำเนินการพิมพ์ได้ หรือ เมื่อพิมพ์บัตรไปแล้วศาลฎีกามีคำสั่งให้เพิ่ม/ถอนชื่อ ผู้สมัครภายหลัง ต้องมาแก้ใขให้ถูกต้องก่อนวันลงคะแนน เป็นต้น เรื่องเหล่านี้แม้จะทำได้ แต่นำเวลาที่จะใช้ไปกับเรื่องที่อาจไม่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์ไปทำงานอื่นในเวลาที่มีจำกัดน่าจะทำให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากกว่า

 

 นับแต่มีการเลือกตั้งในประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน มีรูปแบบบัตรเลือกตั้ง ที่ใช้อยู่ 3 ประเภท คือ

 

 

 

ตัวอย่างบัตรเลือกแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

  1. บัตรมาตราฐานแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง          รูปแบบบัตรมาตราฐานแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง คือ บัตรที่มีเฉพาะหมายเลข(เบอร์)ผู้สมัคร หรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าบัตรโหล จะไม่มีรายชื่อผู้สมัครแต่อย่างใด  ทุกการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในประเทศไทยใช้บัตรเลือกตั้งแบบนี้มาโดยตลอด                                                                                                                                                       ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ                
  2. บัตรมาตราฐานแบบบัญชีรายชื่อ รูปแบบบัตรมาตราฐานแบบบัญชีรายชื่อ คือ บัตรที่มีหมายเลขผู้สมัคร(เบอร์) มีสัญญลักษณ์หรือเครื่องหมายของพรรคการเมือง และมีชื่อพรรคในบัตรเลือกตั้ง เริ่มใช้บัตรเลือกตั้งรูปแบบนี้นับแต่รัฐธรรมนูญ ปี 2540 เป็นต้นมา ทุกการเลือกตั้งก็จะใช้บัตรเลือกตั้งนี้มาตลอด
  3. บัตรเลือกตั้งแบบเฉพาะ  บัตรเลือกตั้งแบบเฉพาะ เกิดขึ้นใน ปี 2562 เพื่อรองรับระบบเลือกตั้งแบบคะแนนไม่ตกน้ำตามหลักการของรัฐธรรมนูญ

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด