ข่าว

ส่องนโยบาย 'พรรคการเมือง' เกณฑ์ทหาร 2566

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดนโยบาย 'พรรคการเมือง' ต้อนรับฤดูกาล 'เกณฑ์หทาร 2566' นโยบายพรรคไหนโดนใจ ผู้ได้รับหมายเรียกรายงานตัว 1 - 20 เม.ย.นี้

 

เกณฑ์ทหารเริ่มวันนี้ กองทัพกำหนดชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ (เกณฑ์ทหาร 2566 ) ได้แก่ ชายไทยที่เกิด พ.ศ. 2545 (อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์)  กับ ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2537 - 2544 (อายุ 22-29 ปี ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ)

 

ให้เข้ารับการตรวจเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ สด.35) ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 เม.ย. นี้

 

เอกสารที่ต้องเตรียมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการเกณฑ์ทหาร 2566 ได้แก่ บัตรประชาชน, ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9), หมายเรียกฯ (สด.35), วุฒิการศึกษา, ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น โดยเฉพาะผู้จะขอใช้สิทธิต่างๆ เช่น ลดเวลาประจำการตามวุฒิการศึกษา หรือผู้ที่ขอผ่อนผันต่อหรือขอสละสิทธิ์ผ่อนผันย้อนดูนโยบายพรรคการเมือง เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารจะพบความหลากหลาย แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ ต้องการให้การรับราชการทหารเป็นไปตามตามความสมัครใจ หรือ บางพรรคเสนอให้เพิ่มสวัสดิการ รายได้ ให้ทหารกองประจำการ เพื่อจูงใจในการรับราชการทหาร

 

 

พรรคเพื่อไทยเสนอ ยกเลิกการเกณฑ์ทหารจากการบังคับ ให้เป็นไปโดยสมัครใจทันที โดยการเปิดกว้างให้การสมัครทหารออนไลน์ทำได้ง่ายและครอบคลุมมากขึ้น ไม่กำหนดเป้าหมายการรับ เพื่อให้ทหารเป็นทหารมืออาชีพ และปรับลดงบประมาณกลาโหมลง 10% เพื่อนำไปใช้ตั้งกองทุนสนับสนุนธุรกิจคนรุ่นใหม่ เพื่อให้งบประมาณที่ใช้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงพรรคไทยสร้างไทย สนับสนุนให้ยกเลิกการจับใบดำใบแดง เพื่อเปลี่ยนให้เป็นระบบสมัครใจ โดยทุกเหล่าทัพมีทหารเกณฑ์รวมกันประมาณ 100,000 คน ในจำนวนนี้อาสาเข้ามาเป็นทหารประมาณ 5 หมื่นคน และจับได้ใบแดงอีก 5 หมื่นคน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าความต้องการจริง จึงเห็นภาพพลทหารไปรับใช้ตามบ้านผู้บังคับบัญชา ซึ่งใช้งานผิดประเภท และเกินความจำเป็นพรรคก้าวไกลเสนอยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ให้ใช้ระบบสมัครใจ


พรรคเสรีรวมไทยยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้ใช้ระบบอาสาสมัคร ลดอายุประจำการเหลือ 1 ปี และเน้นใช้เทคโนโลยีแทนกำลังคน


พรรคชาติพัฒนากล้าเห็นว่าเรื่องการเกณฑ์ทหาร  ถ้าทำให้ทหารมีรายได้ที่ดี มีการเลื่อนตำแหน่งไปสู่จุดสูงสุดได้ ผู้ที่ประสงค์จะเป็นทหารอาจมากพอที่ไม่ต้องพูดเรื่องเกณฑ์ทหาร

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ