ข่าว

ครม. ไม่ยื่นอุทธรณ์ค้านคำสั่งศาล ปม 'โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คณะรัฐมนตรี ไม่ยื่นอุทธรณ์ คัดค้านคำสั่งศาลปกครองกลาง 'โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา' ให้รัฐบาลใหม่พิจารณา

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม. รับทราบคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในการดำเนิน 'โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา' ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ในลักษณะเป็นสะพานยกสูงเหนือระดับน้ำท่วมสูงสุด ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรรองรับการเดินทางด้วยจักรยาน (Bike Lane) มี 12 แผนงาน

 

 

อาทิ แผนงานทางเดินริม แม่น้ำเจ้าพระยา แผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อน แผนงานพัฒนาท่าเรือ โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 (สะพานพระราม 7 - กรมชลประทาน) ช่วงที่ 2 (กรมชลประทาน-คลองรอบกรุง) ช่วงที่ 3 (สะพานพระราม 7 - คลองบางพลัด) และช่วงที่ 4 (คลองบางพลัด - คลองบางยี่ขัน) ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร

 

ทั้งนี้ ครม. เห็นชอบไม่ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา ศาลปกครองกลาง ตามความเห็นของสำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งศาลฯ พิพากษาให้รัฐบาลระงับการก่อสร้าง 'โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา' จนกว่าจะได้มีการดำเนินการ ดังนี้

 

 

1. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยระบุถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็น

 

2. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยครบถ้วน

 

3. แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 พ.ศ. 2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 เพื่อให้เจ้าท่ามีอำนาจอนุญาตและได้อนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำได้

 

4. ขออนุญาตต่ออธิบดีกรมศิลปากร เพื่อได้มีคำสั่งเป็นหนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในบริเวณที่โครงการพาดผ่าน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ