ข่าว

ผลเลือกตั้งสจ.ปทุมธานี ‘เกวลิน-เสนีย์-สมศักดิ์’ ผงาดเขต3 เขต5

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กผลการเลือกตั้งสจ.ปทุมธานี ล่าสุด เกวลิน หลีนวรัตน์ - เสนีย์ มูลขํา - สมศักดิ์ เกียรติพัฒนาชัย ชนะนั่งสจ.เขต 3 เขต 5

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ออกประกาศสรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดปทุมธานี หรือ สจ.ปทุมธานี จำนวน 3 เขตเลือกตั้ง ซึ่งมีการเปิดให้ลงคะแนนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 66  โดยมีผลคะแนนดังนี้ 

ผลเลือกตั้งสจ.ปทุมธานี ‘เกวลิน-เสนีย์-สมศักดิ์’ ผงาดเขต3 เขต5

เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 1. นางสาวเกวลิน หลีนวรัตน์ 7,394 คะแนน
 2. นายถาวร ปูสุวรรณ์ 395 คะแนน 
 3. นางสาวอภัสนันท์ วิมล 343 คะแนน 

 

การใช้สิทธิเลือกตั้ง

 • จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 28,519 คน 
 • จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง 9,280 คน
 • จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด 29,960 บัตร
 • จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง 9,280 บัตร
  • จํานวนบัตรดี 8,132 บัตร
  • จํานวนบัตรเสีย 337 บัตร
  • จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ทําเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 811 บัตร
 • จํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 20,680 บัตร
   

เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

 1. นายเสนีย์ มูลขํา 5,892 คะแนน
 2. นายบุญเกิด สีแย้ม 5,225 คะแนน 

นายเสนีย์ มูลขํา

การใช้สิทธิเลือกตั้ง

 • จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 28,575 คน 
 • จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง 12,203 คน
 • จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด 30,020 บัตร
 • จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง 12,203 บัตร 
  • จํานวนบัตรที่ 11,117 บัตร
  • จํานวนบัตรเสีย 320 บัตร
  • จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ทําเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 766 บัตร
 • จํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 17,817 บัตร

เขตเลือกตั้งที่ 3 อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 • นายสมศักดิ์ เกียรติพัฒนาชัย 6,681 คะแนน 
 • นายชาลี ยาตา 2,858 คะแนน 

นายสมศักดิ์ เกียรติพัฒนาชัย(คนยืน)

การใช้สิทธิเลือกตั้ง

 • จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 27,532 คน
 • จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง 10,879 คน
 • จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด 28,920 บัตร
 • จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง 10,879 บัตร
  • จํานวนบัตรดี 9,539 บัตร
  • จํานวนบัตรเสีย 449 บัตร
  • จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ทําเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 891 บัตร
 • จํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 18,041 บัตร

ผลเลือกตั้งสจ.ปทุมธานี 2566

ผลเลือกตั้งสจ.ปทุมธานี 2566

ผลเลือกตั้งสจ.ปทุมธานี 2566

 

ขอบคุณที่มาข้อมูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด