ข่าว

บ้านใหญ่อุดรฯ ส่ง 'กองตรีพิสิษฏ์' นั่งปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดประวัติ "กองตรี พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล" ลูกชายเสี่ยต้อยติ่ง บ้านใหญ่อุดรธานี มีชื่อติดปาร์ตี้ลิสต์พรรคเพื่อไทย สู้ศึกเลือกตั้ง66

พรรคเพื่อไทย เปิดรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ หรือ ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 66

 

1 ใน 100 ปรากฏชื่อของ นายกองตรี พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล ลูกชายของเสี่ยต้อยติ่ง "สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล หรือ ที่ชาวอุดรเรียกติดว่าว่าลุงต้อยติ่ง "บ้านใหญ่อุดรธานี" เจ้าของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี อดีตประธานสโมสร UD FC ในยุคบ้านต้อยติ่ง 

นายกองตรี พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล

คมชัดลึก ส่องโปรไฟล์ "นายกองตรี พิสิษฏ์" พบว่า ล่าสุด มิ.ย. 63 ถึงปัจจุบัน เพิ่งนั่งทำงานในสภา ในตำแหน่งเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ  ซึ่งไม่น่าแปลกเพราะเจ้าตัวจบด้านนี้โดยตรง คือ จบ ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ จาก Teikyo โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

นายกองตรี พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล

จบวิทยาลัยวิชาชีพ การค้าระหว่างประเทศ สาขาธุรกิจนำเข้าส่งออก Hana Gakuen โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  จบประกาศนียบัตร โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น TOPA21 

ส่วนโปรไฟล์การทำงานอื่นๆ ที่น่าสนใจ 

  • มี.ค. 64-ปัจจุบัน เป็นรองประธานหอการค้าอุดรธานี รุ่นที่ 19 และเป็นผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัทยูดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์โซลูชั่น จำกัด
  • ธ.ค. 63 - ปัจจุบัน เป็นผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัท ยูดีเอกซ์ จำกัด
  • พ.ค. 63 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัท อุดรโลจิสติกส์ปาร์ค จำกัด
  • มี.ค. 63 - ปัจจุบัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี 
  • ก.พ. 62 - มี.ค.64  กรรมการหอการค้าอุดรธานี
  • ส.ค. 59 - ก.พ.63 ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท ไทโย เซย์กิ จำกัด(เลิกกิจการแล้ว)
  • เม.ย. 57 - ธ.ค.60 รองประธานสโมสรอุดรธานี
  • มี.ค. 56 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด
  • ต.ค. 55 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัทเจ โคออร์ดิเนท จำกัด
  • ก.ค. 52 - ก.ย.55 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท ASIA NISSIN จำกัด 

 

แน่นอนว่าบ้านใหญ่เมืองอุดร เป็นเพียง 1 ใน 100 ของปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทย ที่มีวิธีการแบ่งเป็นผู้สมัคร 2 ส่วน คือ 1. เป็นสัดส่วนที่เสนอชื่อโดยกรรมการบริหาร 80 คน 2. สัดส่วนที่เสนอชื่อด้วยการสมัครด้วยตนเองอีก 20 คน 

 

โดยทั้งหมดยังไม่ได้มีการจัดลำดับอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย 1.นายเกรียง กัลป์ตินันท์ 2.นายเกรียงเดช เข็มทอง 3.นายก่อแก้ว พิกุลทอง 4.รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล 5.นายกฤช เอื้อวงศ์ 6.นายขจิตร ชัยนิคม 7.นางสาวขัตติยา สวัสดิผล 8.นายจาตุรนต์ ฉายแสง 9.นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์

 

10.นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร  11.นายจักรพงษ์ แสงมณี 12.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง 13.นายชานันท์ ยอดหงษ์ 14.รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ 15.นายชุมสาย ศรียาภัย 16.นายชูศักดิ์ ศิรินิล 17.นสพ.ชัย วัชรงค์ 18.นายชัยเกษม นิติสิริ 19.นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ 20.นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช

 

21.นางสาวณภัทรา กมลรักษา 22.ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม 23.นายดนุพร ปุณณกันต์ 24.นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา 25.นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย 26.นายธงทอง นิพัทธรุจิ 27.นายธนพงศ์ ธนเดชากุล 28.นายธนวรรษ เพ็งดิษฐ์ 29.นายนิกร ซัจเดว 30.นายนิคม บุญวิเศษ

 

31.นายนิทัศน์ ศรีนนท์ 32.นายนพดล ปัทมะ 33.นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง 34.นางนลินี ทวีสิน 35.นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ 36.นายประภัสร์ จงสงวน 37.นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ 38.นางประวีณ์นุช อินทปัญญา 39.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง 40.นายประสพ สารสมัคร

 

41.ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล 42.นายพิชัย นริพทะพันธุ์ 43.พล.อ.พิศาล วัฒนวงษ์คีรี 44.นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล 45.นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล 46.นางสาวเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย 47.นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 48.นายพงศกร อรรณนพพร 49.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ 50.นายพชร ธรรมมล

 

51.นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด 52.นายภูมิธรรม เวชยชัย 53.นายภูวเดช นพฤทธิ์ 54.นายมานพ จรัสดำรงนิตย์ 55.นายรุ่งเรือง พิทยศิริ 56.พล.ต.ต.รังสรรค์ คชไกร 57.นายรัฐกิจ เฮงตระกูล 58.นางสาวละออง ติยะไพรัช 59.นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ 60.พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์

 

61.นายวิสาร เตชะธีระวัฒน์ 62.นายวิสิษฐ์ เตชะธีระวัฒน์ 63.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ 64.นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ 65.นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์ 66.นายวราวุธ ยันต์เจริญ 67.ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ 68.นายศรีเมือง เจริญศิริ 69.นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร 70.นพ.สุกิจ พรหมศิริ

 

71.นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ 72.นายสุชาติ ตันเจริญ 73.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช 74.นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล 75.นายสุทิน คลังแสง 76.นายสุธรรม แสงประทุม 77.นายสุรเกียรติ เทียนทอง 78.นายสุรชัย เบ้าจรรยา 79.นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ 80.นายสุรยุทธ์ ทวีกุลวัฒน์

 

81.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 82.นายสุวรรณ น้ำใจดี 83.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 84.นายสนธยา คุณปลื้ม 85.นายสนธยา หลาวหล้าง 86.นายสมเกียรติ ตันติธนไพศาล 87.นายสมชัย อัศวชัยโสภณ 88.นายสมนาม เหล่าเกียรติ 89.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 90.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

 

91.นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ 92.นายสหัสชัย อนันตเมฆ 93.นายเอกพร รักความสุข 94.นายอุเมสนัส ปานเดย์ 95.นางสาวอุบลกาญจน์ อมรสิน 96.ดร.อดิศร เพียงเกษ 97.นายอภิยุทธ ณ กาฬสินธุ์ 98.นายอนุสรณ์ ไกรวัตตนุสรณ์ 99.นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด และ 100.นางอนงค์ ล่อใจ

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ