ข่าว

10 พรรคการเมือง แสดงวิสัยทัศน์ เวทีดีเบตอนาคตประเทศไทย จ.สงขลา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

10 พรรคการเมือง ตบเท้าขึ้นเวทีดีเบตประเทศไทยที่ สงขลา เน้นย้ำตรงกัน แก้ปัญหาปากท้อง เรือประมง พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ที่สวนสาธารณะแห่งใหม่เมืองสงขลา จ.สงขลา เครือเนชั่นกรุ๊ป จัดเวทีดีเบตอนาคตประเทศไทย เปิดเวทีภาคใต้ พบแม่ทัพพรรคการเมือง กับนโยบายกินได้ เพื่อให้แต่ละพรรคการเมืองได้แสดงวิสัยทัศน์ นโยบายต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้กับประชาชน ก่อนตัดสินใจลงคะแนนในการเลือกตั้ง2566ที่กำลังจะมาถึง

น.ต.ศิธา ทิวารี เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย

น.ต.ศิธา ทิวารี เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า เราเชื่อว่าการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ว่าจะที่ไหนของประเทศ จะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และองค์ประกอบต่างๆที่เป็นจุดแข็งของท้องถิ่นนั้นๆ ในท้องถิ่นภาคใต้ ส่วนของธุรกิจ หรือเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก เศรษฐกิจของหาดใหญ่นอกจากการท่องเที่ยว ก็มีในส่วนของสินค้าที่นำมาขาย ที่เราได้ยินกันอยู่แล้วคือตลาดกิมหยง เวลานี้เศรษฐกิจการค้าขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากที่เคยค้าขายที่หาดใหญ่ คนสามารถกดสั่งซื้อออนไลน์ได้ สงขลามีจุดแข็งอื่นๆจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ อันดับแรกคือการท่องเที่ยว จุดแข็งมี 2 ส่วน อย่างแรกคือเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ทะเล ภูเขา แม่น้ำ ส่วนที่ 2 คือ วัฒนธรรมท้องถิ่น ทุกวันนี้เราได้ยินเรื่อง soft power บ่อยครั้ง เราต้องนำวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาร่วมและช่วยพัฒนา เป็นจุดขายและจุดแข็งของประเทศ ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยว และการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหลักของประเทศ ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เราควรที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นในระดับสากล และเราต้องมองจุดแข็งของคนไทยในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับนั้นอย่างไร เพื่อให้ชาวต่างชาติ เข้ามาใช้เวลาในภาคใต้ให้เยอะมากขึ้น 
 

ปัญหาเรื่องปากท้อง สินค้าราคาเกษตรตกต่ำ ซึ่งรับทราบกันดีอยู่แล้ว บางจะมาบอกจะยืนยันว่า สินค้าเกษตรจะราคาเท่านั้นเท่านี้ ส่วนตัวมองว่า มีการตลาดอย่างตรงไปตรงมา มีการตลาดอย่างเป็นธรรม คนที่เหนื่อยที่สุดอย่างชาวไร่ ชาวนา ควรจะได้รับผลตอบแทนที่สูง และต้องได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ส่วนเรื่องของประมง เช่นเดียวกันเราพูดถึงประมงพื้นบ้าน ประมงชายฝั่ง และประมงเชิงพาณิชย์ ซี่งในพื้นที่ที่กำหนดมามีข้อกำหนดมากมาย และมาเจอกับกฎหมายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เลย ชาวบ้านก็เดือดร้อนกันหมด เป็นสิ่งที่ต้องเข้ามาดูแล 
ในเรื่องของการกระจายอำนาจ เรามีเขตเปราะบางที่จะต้องเข้าไปดูแล ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และในส่วนของจังหวัดอื่นที่จำเป็นจะต้องเข้าไปดูแลเช่นกัน โดยหลักการเราจะต้องดูในวัฒนธรรมท้องถิ่น ดูในหลักความเชื่อมั่นของคนในท้องถิ่นว่าเขารู้สึกอย่างไร ถ้าเราพัฒนยาท้องถิ่นให้เขาได้ ทำให้รู้สึกว่าการรวมเป็นประเทศไทย ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างไร ทุกคนก็จะมาร่วมไม้ร่วมมือกัน ถ้าเราแก้แบบเก่าก็จะได้แบบเก่า 
เรื่องธุรกิจสอดคล้องกับภูมิประเทศ กับพื้นที่ เช่น ธุรกิจอาหารฮาลาล สินค้าของไทยที่ส่าองออกไปทั่วโลกเป็นที่นิยมอย่างมาก เราต้องทำให้ทั้งภาคใต้และทั้งประเทศให้สอดคล้อง ทำให้เป็นสินค้าที่ประเทศเทศมุสลิมต้องการให้ได้ 
 

นโยบายสำคัญของพรรคที่จะมาสนับสนุนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นบำนาญประชาชน3000 บาท กองทุนเครดิตประชาชน เราถือว่าประชาชนทุกคนมีเครดิต โครงการนี้จะทำให้คนไทยทุกคนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมการนโยบายเกษตร พรรคเพื่อไทย

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมการนโยบายเกษตร พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจ ประชาชนทั่วประเทศนึกถึงแต่พรรคเพื่อไทย หลายปีที่ผ่านมา ประชาชนลำบาก มาภาคใต้สิ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือเรื่องยางพารา ผ่านมา 8 ปี ยางพาราเหลือราคา 30 กว่าบาท เพื่อไทยจะทำให้ยางพารากลับมามีราคาอีกครั้งหนึ่ง พอยางถูก ปาล์มราคาถูก การประมงมีปัญหา ได้รับเสียงสะท้อนในพูดคุยร่วมกับกับนายกสมาคมยางพาราและสมาคมประมง22จังหวัดภาคใต้ ปัญหามีมากหลังออกพ.ร.ก.การประมงมา เรือประมงมี 4 หมื่นลำ ออกหากินได้ 1 หมื่นลำ ทันทีที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาล ปัญหาอุปสรรคในการออกเรือยกเลิกทั้งหมด ทำให้ถูกหลัก ถูกต้อง ถูกวิธีการ และเป็นประมงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากที่ไทยเคยส่งออกปลาทะเล ทุกวันนี้กลับต้องมาซื้อปลาเพื่อทำปลากระป๋อง ปัญหาต่างๆได้รับการสะท้อนมาอย่างต่อเนื่อง  และปัญหายาเสพเสพติดระบาดในภาคใต้ ประชาชนได้บ่นให้ฟัง สินค้าทำการเกษตรแพงขึ้น แต่ยาเสพติดกลับถูกลง กลายเป็นความเดือดร้อน ทันทีที่เพื่อไทยมา ยาเสพติดต้องหมดไปจากประเทศ จับได้ยึดทรัพย์ให้หมด นำเงินมาช่วยเหลือประเทศชาติ ปัญหาที่ดินเกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน หลายพื้นที่สะท้อนว่าตรงไหนออกโฉนดได้ควรเร่งออก ถ้าได้เป็นรัฐบาลทำทันทีแก้ปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน ในเรื่องปัญหาด้านโลจิสติก ในสงขลาจากด่านสะเดาต้องทำถนนอีกเส้น ที่สำคัญต้องยกเลิกค่าเหยียบแผ่นดิน เพื่อให้คนมาเยอะๆ เราไม่ใช่ประเทศด้อยพัฒนาไม่ต้องไปเก็บเงินส่วนนี้ 

นายนิกร จำนง ประธานคณะกรรมการนโยบาย และยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา

นายนิกร จำนง ประธานคณะกรรมการนโยบาย และยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า พรรคเรามีนโยบายพัฒนาภาคใต้และสงขลาชัดเจน นโยบายที่สำคัญ ทางภาคใต้ที่เรื่องราคาพืชผล จะมีการประกันราคายางพารา ปาล์มน้ำมัน เพราะเป็นสินค้าอ่อนไหว ส่วนผลไม้ต้องมีการจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด และนโยบายใหม่ของพรรคคือ คาร์บอนเครดิต เซนเตอร์  จากข้อมูลยางพารามีประมาณ 10 ล้านไร่ หากขายในจำนวน 5.5 ตัน คำนวณเป็นตัวเงินจะได้เงิน 2.4 หมื่นล้านบาท ปาล์มน้ำมัน 5,120 ล้านบาท ไม้ผลยืมต้น ประมาณ 800 กว่าล้านบาท ปัจจุบันคาบอร์นเครดิต ตันละ 400 บาท ถ้าในอนาคตสามารถเพิ่มมูลค่าถึง 1,000 บาท จะเป็นเรื่องที่ดี 
ปัญหาใหญ่ของภาคใต้ขณะนี้คือเรื่องของภาคประมง ในภาคใต้ มีจำนวประมงพื้นบ้านที่จดทะเบียน 29,000 ลำ เรือประมงพาณิชย์ประมาณ 5,000 กว่าลำ ปัญหาที่เกิดจาก พ.ร.ก.ประมง ปี 2558 ที่มีข้อกำหนดอ้างอิง iuu ซึ่งเป็นกฎหมายที่เร็วและแรงเกินไป ทำให้ธุรกิจเรือประมงได้รับความเสียหายทั้งประเทศ การแก้ไขคือการใช้แนวทางพรรคการเมืองเข้าไปแก้ไขกฎหมาย 7 ฉบับ ปัจจุบันการแก้ไขผ่านวาระที่ 1 ไปแล้ว ร่างกฎหมายถึงขณะนี้ถึงมือของประธานรัฐสภาแล้ว รอรัฐบาลต่อไป ดังนั้นมีความตั้งใจที่จะกลับไปทำการแก้ไขกฎหมายนี้ในเสร็จสิ้น 
ส่วนนโยบายท่องเที่ยว ในภาคใต้มีพื้นที่อุทยานแห่งชาติอยู่ 39 แห่ง เฉพาะภาคใต้มีรายได้จากการท่องเที่ยว 3 แสนกว่าล้านบาท ต้องมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแบบยั่งยืน  เรื่องความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ นโยบายที่จะต้องใช้คือ สร้างความหวัง บนพื้นฐานความมเข้าใจ และความจริงใจ เพราะคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ไม่มีความฝัน พึ่งอะไรไม่ได้ จึงไม่ได้ป้องกันเหตุที่จะเกิด ควรที่จะสร้างเมืองที่สามารถผลิตอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออกไปยังประเทศมุสลิม ถ้ามีการพัฒนาเกิดขึ้น ความรุนแรงก็จะหายไป 
ด้านการพัฒนาสงขลา นำเสนอนโยบาย เมืองแฝดต่างบุคลิก เพราะสงขลาเป็นเมืองปิด เป็นเมืองทางผ่าน ต้องพัฒนาสงขลาให้เป็นเมืองสงบ น่าอยู่อาศัย และให้หาดใหญ่เป็นเมืองของธุรกิจและสีสัน  ซึ่งจะทำให้เกิดความน่าสนใจและการมาท่องเที่ยวมากขึ้น 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  กล่าวว่า ประชาธิปัตย์ชัดเจนในยุทธศาสตร์สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ เช่น การตั้งธนาคารหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านจะมีธนาคารนี้ เงินทุนหมู่บ้านละ 2 ล้านบาท เพื่ออัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มากที่สุด รวมทั้งมีมาตรการในการดูแลธุรกิจSME จัดตั้งกองทุน SME 3 แสนล้านบาท เพื่อดูแลเศรษฐกิจขนาดเล็ก และเดินหน้าประกันรายได้ให้เกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นยางพารา ปาล์ม ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด การดูแลเกษตรกรที่ผ่านมาในช่วง 4 ปีที่ประชาธิปัตย์ดูแล 30 กว่าล้านคน ใช้เงิน 5 แสนกว่าล้านบาท ไม่มีร่ำไหล เพราะโอนตรงจากธนาคารถึงเกษตรกร และต้องมีการดูแลบชาวนา ครอบครัวละ 3 หมื่นบาท เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มการเก็บเกี่ยว และเรื่องสำคัญคือการออกโฉนดที่ดินตั้งเป้าหมาย 4 ปีทำให้ได้ 1 ล้านแปลง ที่ผ่านมาทำแล้ว ผ่านกองทุนกรมที่ดิน ได้จำนวน 3 แสนกว่าแปลง รวมถึงเรื่องการปลดล็อกให้ชาวประมง ต้องมีการแก้กฎหมายออกกฎหมายให้สำหรับประมงพาณิชย์ เพื่อฟื้นฟูธุรกิจประมงกลับคืนมา ส่วนประมงชายฝั่ง ประมงพื้นบ้าน จะมีกองทุนสนับสนุน ให้กับชมรมให้กับหมู่บ้าน  กองทุนละ 1 แสนบาททุกปี 3000 ชมรมจะได้ทั้งหมด เดินหน้าต่อในเรื่องการเจรจาการค้าเสรี ซึ่งล่าสุดได้มีการเจรจาการค้ากับ EU มาแล้ว หากสำเร็จจะสร้างรายได้ด้านการส่งออกให้กับประเทศอีกมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่จะเดินหน้าเรื่องการส่งออก สร้างรายได้ด้วยการค้า การส่งออก การเจรจาการค้าเสรีมากขึ้น อีกประมาณ 28 ประเทศ 
เรื่องการท่องเที่ยวเราจะใช้การพัฒนาการท่งอเที่ยวเข้าสู่ชุมชน ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ด้านการสร้างคน มีนโยบายเรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี และการดื่มนมโรงเรียนฟรี 365 วัน และการมุ่งสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตราบใดที่ยังมีความรุนแรง สันติภาพเกิดขึ้นไม่ได้ ถึงเวลาที่ทุกฝ่ายที่มีความเห็นต่างต้องพูดคุยกัน และสร้างสันติสุขตามมา นโยบายที่จะใช้กับพื้นที่คือ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงชายฝั่ง หรือการทำให้เป็นเมืองปศุสัตว์ และจะทำให้ยะลาเป็นฮับของทุเรียน เป็นสิง่ที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พ้นจากความยากจน 

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ที่จะทำให้กับสงขลาและภาคใต้ คือทำให้ทุกคนมีโอกาสที่จะได้ร่ำรวยเหมือนคนที่ชื่อจุรี ความสวยของจุรี มาจากความเป็นคนใต้คนหนึ่ง ที่มีโอกาสมีงานดีๆทำ เงินในกระเป๋า และมีรายได้เพียงพอต่อราคาสินค้าที่สูงขึ้นทุกวัน เราจึงต้องการมาสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ให้มีโอกาส มีรายได้ มีเงินในกระเป๋า ราคาสินค้าต้องไม่แพง  ต้นตอสินค้าราคาแพงมาจากต้นทุนราคาพลังงาน เราจะรื้อปัญหาเรื่องนี้ รื้อเรื่องน้ำมันแพง ค่าไฟฟ้าแพง  ต้องมีการสร้างโอกาสการกู้ยืมเงินในราคาดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ไม่ต้องไปพึ่งพาการกู้ยืมนอกระบบ เรื่องถนน หาดใหญ่มีปัญหาเรื่องคุณภาพถนนมานาน เรามีนโยบายที่จะเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้สามารถเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ใช้เอง เพื่อสามารถพัฒนาพื้นที่ของตัวเองได้มากขึ้นเท่าตัว มีนโยบายสร้างมอเตอร์เวย์ทั่วประเทศ การพัมนาระบบรางจะต้องมีรถไฟวิ่งจากปาดังเบซาร์ หาดใหญ่ ถึงสงขลา 

ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล

ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า เป้าหมายของก้าวไกลมี 3 ข้อ เพื่อการเปลี่ยนแปลง การเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต เชื่อว่าชาวใต้เห็นด้วยว่า อะไรจะดีขึ้นไม่ได้ ถ้าการเมืองยังไม่ดี  จะเริ่มต้นจากการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ให้ สสร.มาจากการเลือกตั้ง กระจายอำนาจให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้คนใต้ได้ตัดสินใจว่าจะให้ใครมาพัฒนา หมดเวลาของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มารอเกษียณอายุราชการในภูมิภาคนี้ ปฏิรูปกองทัพ ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เอาทหารออกจากการเมือง ให้อยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน รัฐต้องโปร่งใส ไร้กลโกง ใช้ระบบ AIจับตรวจระบบการโกง ปฏิรูปตำรวจให้เป็นตำรวจของประชาชนอย่างแท้จริง ยาเสพติดจะไม่หมดไปถ้ายังมีส่วยตำรวจอยู่ 
ในเรื่องปากท้อง ปัญหาของพื้นที่ชายแดนใต้ เอกสารสิทธิที่ดินทำกินที่ยังไม่ได้ จะเสนอตั้งกองทุน 1หมื่นล้านบาท เพื่อพิสูจน์สิทธิที่ดินเป็นของประชาชนภายใน 4 ปี แก้ไขปัญหาของประชาชน 140,000 ครัวเรือน และที่ดินที่มีปัญหา 1.4 ล้านไร่ ของประชาชนภาคใต้ ทำการปลดหนี้เกษตรกร เกษตรกรสูงวัย อายนุเกิน 60 ปี ต้องได้รับการปลดหนี้ให้รัฐเช่าที่ดินในการปลูกไม้ยืนต้น เพิ่มการแปรรูปยางพารา ต้องแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน ถ้าราคาน้อยกว่า 7 บาท ต้องเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลทันที ถ้าต่ำกว่า 4.50 บาท นำส่งเข้าไปเผาในโรงไฟฟ้าที่กระบี่ทันที พัฒนาดารท่งอเที่ยวด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจสีเขียว กระบี่จะเป็นพื้นที่นำร่องในการใช้พลังงานหมุนเวียน100% ประมงพื้นบ้านและพาณิชย์ต้องได้รับการฟื้นฟู ประมงพื้นบ้านต้องออกหากินได้นอกระยะ 3 ไมล์ทะเล ส่วนประมงพาณิชย์ต้องได้รับการลดโทษปรับให้เหลือเพียงโทษห้ามออกทำมาหากิน 
นโยบายมีอนาคต ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดี จากปัญหาโควิดทำให้เด็กและเยาวชนภาคใต้ต้องออกนอกระบการศึกษามากที่สุด จะมีระบบไม่ให้เด็กออกนอกระบบการศึกษา โดยใส่งบประมาณเพิ่ม 4,000 ล้านบาท ต้องมีการปฏิวัติหลักสูตรการศึกษา เปิดตลาดเสรีไฟฟ้า ไม่ต้องผูกขาดที่แค่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและนายทุนพลังงานแค่หยิบมือเดียว ค่าไฟฟ้าลดลงทันที 70 สตางค์โดยการเปลี่ยนลำดับการใช้ก๊าซธรรมชาติ สวนยางพาราต้องมีมาตรฐานป่าไม้เพื่อความยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต และเพิ่,มูลค่าให้กับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ยางพารา รวมทั้งการปักธงอุตสาหกรรมใหม่ในภาคใต้ เพื่อการผลิตยางรถยนต์สำหรับรถEV  เพื่อให้มีการใช้ยางพาราให้เพิ่มขึ้น 

ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ ประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ภาคใต้ พรรครวมไทยสร้างชาติ

ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ ประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ภาคใต้ พรรครวมไทยสร้างชาติ  กล่าวว่า นโยบาย ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ เรื่องแรก บัตรสวัสดิการ พลัส 1000 บาท ต่อยอดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.6 ล้านคน และสามารถกู้ฉุกเฉินได้อีก 1 หมื่นบาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทุกช่วงวัย 1000 บาท ถัดมาเป็นกองทุนฉุกเฉินเพื่อประชาชน วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท เพื่อให้ประชาชนสามารถกู้เงินได้ มีเงื่อนไขในการกู้ให้น้อย จากความสำเร็จโครงการโคล้านครอบครัว จะต่อยอดด้วยการปล่อยเงินไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ไปที่กองทุนหมู่บ้าน ให้ประชาชนสามารถกู้เงินได้ 5 หมื่นบาท เรื่องการท่องเที่ยวจากความสำเร็จของแซนบ็อกซ์ ปี2566 ตั้งเป้านักท่องเที่ยว 27.5 ล้านคน เงินจะเข้าประเทศ 2.3 ล้านล้านบาท เรื่องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน มีรถฟ้าความเร็วสูง รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์ ถนนเป็นหมื่นกิโลเมตรในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งจะทำต่ออย่างแน่นอน ในภาคใต้โครงการแหล่งน้ำ งบประมาณ 2 แสนกว่าล้านบาท สงขลาจังหวัดเดียว 3.7 หมื่นล้านบาท เรื่องสินค้าเกษตร มีกองทุนพยุงราคาสินค้า นโยบายทุกอย่างทำได้จริง 

นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ
นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า  จะรักพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณหรือไม่ก็ตาม อย่าสร้างมรดกความยากจนให้ลูกหลาน ตลอด 30 ปีที่ตนอยู่ในการเมือง ปัญหาความยากจนเป็นเรื่องสำคัญของภาคใต้ รวมทั้งเจอการประกาศไม่เลือกพรรคการเมืองหนึ่ง ภาคใต้ไม่พัฒนา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเพิ่มเป็น 700 บาท และต่อไปนี้ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีจะมีค่าใช้จ่ายให้ 3000 บาทต่อเดือน อายุ 70 ปีให้ 4000 บาท และตั้งแต่ชุมพรจนถึงสงขลา ขอประกาศล้มบ้านใหญ่ทุกจังหวัด เพื่อเปลี่ยนภาคใต้

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ  กล่าวว่า ให้ความสำคัญประชาชน เป็นพรรคเพื่อประชาชน ประชาชนมีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะต้องให้เกียรติ ให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในช่วง 4 ปี หรือ 8 ปี ที่ผ่านมา 5 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานียากจนที่สุด จะเลือกของเก่า เพื่อให้ยากจนต่อไปหรือไม่  นราธิวาสยากจนที่สุดอันดับ 2 นี่คือการบริหารประเทศที่ไม่ให้ความสำคัญกับประชาชน จึงนำเสนอนโยบาย 4 ชุดสำคัญของพรรค 1.สร่างประชาธิปไตยให้กับชุมชน คืนอำนาจให้ประชาชน วันนี้เราได้แต่รัฐธรรมนูญ แต่ไม่ได้ประชาธิปไตย ดังนั้นการจะคืนสิทธิ อำนาจ ให้ประชาชน น่าจะถึงเวลาแล้วที่ควรจะโอนงบประมาณของส่วนกลาง ให้องค์กรส่วนท้องถิ่นอย่งาน้อย 40 % ใน 2ปี และ 50 %ในปีที่ 4 
2.แก้รัฐธรรมนูญ โดยให้ประชาชนเป็นผู้ร่าง และต้องมีการคืนสิทธิให้ประชาชน โดยมีการกำหนดกฎหมายให้ประชาชนมีสิทธิและที่ดินทำกิน  จะต้องมีการปฏิรูปที่ดิน ใครเป็นครอบครัวเกษตรกร ต้องมีที่ดินอบ่างน้อย 20 ไร่ การที่ไม่ใช้กฎหมายที่ดินการเก็บภาษีที่ดิน ทำให้คนมองที่ดินเป็นสินทรัพย์ ตัวเลขงานวิจัยชี้ว่าคนบางคนมีที่ดินถึง 6 แสนไร่  ต้องมีการแก้ไขกฎหมายป่าไม้และที่ดิน โดยเฉพาะจะต้องทำอย่างไรก็ตาม ที่จะทำให้ใครที่ไปบุกรุกที่ประชาชน  จะต้องคืนที่ดินให้ประชาชน รวมทั้งจะให้มีการสร้างสวัสดิการเพื่อสร้างคน และให้คนไปสร้างสังคม ไปสร้างชาติ เด็กตั้งแต่ในครรภ์ต้องได้ 4500 บาท และต้องได้เรียนฟรี 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า นโยบายสำคัญของพรรค มี 2 เรื่องก็คือ การพักหนี้ พักดอก เป็นเวลา 3 ปี เมื่อมีการพักหนี้ จะไม่มีการนำดอกเบี้ยไปพอกเป็นต้น เงินในส่วน 3 ปีไม่ต้องชำระต้น ชำระดอก จะเป้นการนำมาฟื้นฟูเศรษฐกิจในครอบครัว หลังเจอวิกฤตโควิดที่ผ่านมา เรื่องที่ 2 การทำเงินประกันอายุ 60 ปี เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย จึงต้องให้หลักประกันเมื่อเราจากโลกนี้ไป ลูกหลานไม่ต้องเดือดร้อน ให้วงเงินประกัน 1 แสนบาท โดยไม่ต้องจ่ายค่าประกัน วงเงิน 1 แสนบาทสามารถกู้ยืมเพื่อนำมาใช้ประกอบธุรกิจได้ หรือทำอะไรก็ได้ เมื่อเสียชีวิต ก็มารับเงินส่วนที่เหลือไป ด้านการท่องเที่ยว จะแบ่งภาคใต้ออกเป็น 4 คลัสเตอร์  กลุ่มแรก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร ระนอง  กลุ่มที่2ในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน 5 จังหวัด กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง สตูล จัดเป็นพื้นที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ โดยเฉพาะ พังงา เราจะพัฒนาเป็นที่ท่องเที่ยวโลว์คาร์บอน ที่เกาะคอเขา ภูเก็ต จังหวัดที่เป็นสมาร์ทซิตี้ กระบี่ เมืองแห่งสปา ใช้พื้นที่อ.คลองท่อม ซึ่งมีน้ำพุร้อนน้ำเค็มแห่งเดียว  ฝั่งพื้นที่อ่าวไทย ตั้งแต่สุราษฏร์ธานี  นครศรีธรรมราช สงขลา และ พัทลุง จะเป็นการท่งอเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ รื้อฟื้นเรื่องราวอาณาจักรศรีวิชัย และเมื่อเร็วๆนี้ มีการประกาศประกาศพื้นที่ท่องเที่ยวชายของบทะเลสงขลา 3 จังหวัด 15 อำเภอ 142 ท้องถิ่น  นั่นหมายความว่า จะมีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนการท่องเที่ยวโดยรอบทะเลสาบสงขลา 142 ท้องถิ่น ในส่วนของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จะพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวเชิงพหุสังคม ในเรื่องของศิลปะเพราะพี่น้องจังหวัดชายแดนใต้ มีความเชี่ยวชาญและความรู้สึกในเรื่องของศิลปะ และเรื่องการสร้างการท่องเที่ยวสู่สันติภาพ เพื่อความยั่งยืน จะต้องแปรจากภาพความไม่สงบเป็นแหล่งท่องเที่ยว ดึงนักท่องเที่ยวจะทุกมุมโลก ที่มีความขัดแย้งมาเที่ยว จะทำให้ความขัดแย้งหายไป 
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ