ข่าว

เวที 'เนชั่นทีวี 22' debateอนาคตประเทศไทย 10 พรรค ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ที่สงขลา

เนชั่นทีวี 22 เปิดเวทีดีเบตภาคใต้ พื้นที่แสดงวิสัยทัศน์ ขุนพล 10 พรรคการเมือง ร่วมโชว์นโยบายในศึกเลือกตั้ง2566 ที่ สงขลา

เนชั่นทีวี 22 จัดเวทีดีเบต สู่การติดตามอนาคตประเทศไทย เปิดเวทีภาคใต้ พบแม่ทัพพรรคการเมือง กับนโยบายกินได้ ที่เวทีสงขลา ณ สวนสาธารณะแห่งใหม่ในเมืองสงขลา  ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคมนี้ เริ่มเปิดเวที ตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.30น. พบกับ 10 พรรคการเมืองส่งตัวแทนร่วมเวที  ได้แก่


นิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า
พิพัฒน์ รัชกิจประการ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
นิกร จำนง ประธานคณะกรรมการนโยบาย และยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา

เวที \'เนชั่นทีวี 22\' debateอนาคตประเทศไทย 10 พรรค ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ที่สงขลา
น.ต.ศิธา ทิวารี เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย
ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ ประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ภาคใต้ พรรครวมไทยสร้างชาติ
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ 
นิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ 
วิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมการนโยบายเกษตร พรรคเพื่อไทย
ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล 
 


ด้าน ผลสำรวจความเห็นประชาชน โดยศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เรื่อง “คนสงขลาเลือกพรรคไหน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดสงขลา กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,100 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนจังหวัดสงขลาเลือกพรรคไหน

ผลสำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนสงขลา เลือกพรรคไหน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2566
สำหรับผลสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนสงขลาจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ โดย 3 อันดับแรก คือ

 อันดับ 1 ร้อยละ 26.00 ระบุว่าเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) เพราะ ซื่อสัตย์สุจริต มีความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ และต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 


อันดับ 2 ร้อยละ 18.46 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ ชื่นชอบพรรคเพื่อไทย นโยบายของพรรคเพื่อไทยสามารถแก้ไขปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานของตระกูลชินวัตร 

อันดับ 3 ร้อยละ 11.36 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  พรรคก้าวไกล เพราะ ต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ เป็นคนมีวิสัยทัศน์ ชื่นชอบนโยบายและอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคก้าวไกล

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้อันดับ 6 ร้อยละ 6.73 เหตุผลในการสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นคนใต้เหมือนกัน 

สำหรับพรรคการเมืองที่คนสงขลามีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี้ พบว่า  3 อันดับแรก คือ

อันดับ 1 ร้อยละ 23.46 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

อันดับ 2 ร้อยละ 19.00 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย (พท.) 

อันดับ 3 ร้อยละ 15.91 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.)
 

ข่าวยอดนิยม