ข่าว

ชงยุบรวมจังหวัดกับอบจ. ตั้ง 'จังหวัดจัดการตนเอง" ปลดล็อกอปท.ให้อิสระ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สมชัย จิตสุชน นักวิชาการทีดีอาร์ไอ" เสนอ 3 ประเด็น ปลดล็อกกระจายอำนาจให้อิสระจากรัฐบาลกลาง หนึ่งในนั้นคือให้มี 'จังหวัดจัดการตนเอง" ยุบรวมจังหวัดกับอบจ.

เวทีดีเบตเลือกตั้ง66 "ท้องถิ่นมั่งคั่ง ประเทศมั่นคง" จัดโดยเครือเนชั่น ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย วันที่ 22 มี.ค. 66 มีข้อเสนอในเชิงวิชาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับ "การกระจายอำนาจ"  ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศ

ชงยุบรวมจังหวัดกับอบจ. ตั้ง \'จังหวัดจัดการตนเอง\" ปลดล็อกอปท.ให้อิสระ

นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวปาฐกถาเปิดเวทีว่า โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจ ซึ่งควรมี 2 มิติ คือ การคลัง และการเมือง

พร้อมกับมีข้อเสนอไปถึงพรรคการเมืองต่างๆที่กำลังหาเสียงเลือกตั้งในขณะนี้ 3 ประเด็น เพื่อเพิ่มบทบาทของ อปท.ให้ท้องถิ่นสามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในระยะต่อไป เพื่อปรับบทบาทรัฐไทยให้ประชาชนได้บริการที่ดีขึ้น 

นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

โดยข้อแรก อาจารย์สมชัย เสนอให้ "เพิ่มความเป็นอิสระให้กับท้องถิ่น"  พร้อมกับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจน คือ การยุบรวมท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กให้เป็นขนาดใหญ่มากขึ้น เช่น ยุบรวมจังหวัดเข้ากับ อบจ. เพื่อไปสู่ "จังหวัดจัดการตนเอง"

 

เพื่อที่จะเพิ่มอำนาจการต่อรองและเพิ่มบทบาทในการทำงาน  แก้กฎหมายลดอำนาจแทรกแซงของมหาดไทย และแยกภาษีที่จัดเก็บเองออกจากรายได้ที่รัฐบาลโอนให้

 

ข้อเสนอข้อ2. สนับสนุนข้อเสนอแรก คือ "เพิ่มขีดความสามารถของท้องถิ่น" จูงใจให้ อปท. ควบรวมโดยปรับสูตรเงินโอน ปรับบทบาทให้ราชการส่วนกลางเป็นพี่เลี้ยง และดูแลมาตรฐานบริการของท้องถิ่นแทนการกำหนดนโยบาย 

 

และสุดท้ายเสนอให้ "เพิ่มความรับผิดชอบให้กับท้องถิ่น" โดยกำหนดให้เปิดเผยผลงานต่อประชาชน และแก้กฎหมายให้ถอดถอนผู้บริหารง่ายขึ้น

 

นายสมชัย ยังได้อธิบายให้เห็นถึงความจำเป็นในการการพัฒนาท้องถิ่น เพราะมีความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ถ้าคนแต่ละพื้นที่มีความเท่าเทียมกันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้  

ชงยุบรวมจังหวัดกับอบจ. ตั้ง \'จังหวัดจัดการตนเอง\" ปลดล็อกอปท.ให้อิสระ

เพราะที่ผ่านมามีปรากฎการณ์ความยากจนเรื้อรังและกระจุกตัว และมีข้อมูลระบุว่า อยู่ๆความยากจนกลับเพิ่มขึ้นทั้งที่เศรษฐกิจดี โดยเฉพาะในช่วงปี 2016-2018 เกิดปรากฎการณ์นี้ขึ้นมา  โดยพบสัดส่วนความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยสูงมากขึ้นในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ ซึ่งน่ากังวลมากขึ้นเรื่อยๆ

 

"ข้อดีของการพัฒนาท้องถิ่น เพราะรัฐบาลท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย แก้ไขปัญหาแบบตรงจุด ดังนั้นต้องเพิ่มความอิสระ เพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มความรับผิดชอบให้กับท้องถิ่น" 

 

ในตอนท้าย อาจารย์สมชัย ยกตัวอย่างให้เห็นว่า ผู้นำประเทศระดับโลกบางคนมาจากการกระจายอำนาจที่ดี เพราะเมื่อมีการกระจายอำนาจที่ดีจะช่วยสร้างผู้นำรุ่นใหม่จากท้องถิ่นได้ ทำให้เกิดผู้นำที่มีความสามารถในพื้นที่ และเติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำระดับชาติ 

ชงยุบรวมจังหวัดกับอบจ. ตั้ง \'จังหวัดจัดการตนเอง\" ปลดล็อกอปท.ให้อิสระ

"ในต่างประเทศมีตัวอย่างคนที่เป็นผู้นำจากท้องถิ่นมาก่อน เช่น สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน บิล คลินตัน อดีตประธานาธิดีสหรัฐฯ รวมทั้งนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีของอินเดีย ซึ่งทั้งหมดเคยเป็นผู้นำท้องถิ่นมาก่อน " นายสมชัย กล่าว

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ