ข่าว

กกต. เคาะแล้ว 14 พ.ค. 'เลือกตั้ง 2566' หลัง ยุบสภา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ประกาศให้วันที่ 14 พ.ค. เป็นวัน 'เลือกตั้ง 2566' หลังประกาศ ยุบสภา เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่

ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ ยุบสภา เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง 2566 ซึ่งขั้นตอนนับจากนี้ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) จะออกประกาศ กำหนดวันเลือกตั้ง ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่มีประกาศยุบสภา

 


ล่าสุดมีรายงานว่า กกต. ได้กำหนดวันเลือกตั้งแล้ว คือ วันที่ 14 พ.ค. 2566 โดยนาย แสวง บุญมี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะแถลงรายละเอียดกับสื่อมวลชน เวลา 16.00 น.

นับถอยหลังเลือกตั้งใหม่

 

กกต. ต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป ตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องไม่เร็วกว่า 45 วัน และไม่ช้าเกิน 60 วัน  ( 14 พฤษภาคม 2566 )

• กำหนดวันรับสมัคร ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภา หรือไม่เกิน 25 มีนาคม 2566

• หลังจากนั้น จะมีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นเวลา 5 วัน

• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ม.46) ภายใน 7 วัน นับแต่มีการปิดรับสมัคร

• กกต.ต้องประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง(ม.30) และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ม.36 )  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  25 วัน

 

 

• ส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน(ม.36)/สรรหา,แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(ม.19) ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน

• ส่วนการแจ้งเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.30) , แจ้งเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ( ม.37, ม.38 )  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม. 33 ) ภายใน 7 วัน ก่อนการเลือกตั้ง

• ต้องกำหนดให้มีวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง/นอกเขตเลือกตั้ง 1 วัน
 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ