ข่าว

สรุปประกาศ กกต. แบ่งเขต 'เลือกตั้ง66' ทุกจังหวัดเช็กรายละเอียดที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดรายละเอียดประกาศคณะกรรมการ การ 'เลือกตั้ง' การแบ่งเขต 'เลือกตั้ง66' รายจังหวัดทั่วประเทศไทย แต่ละพื้นที่มีกี่เขต มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎได้กี่คน ดูได้ที่นี่

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการ "เลือกตั้ง" เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต "เลือกตั้ง" และเขต "เลือกตั้ง" ของแต่ละจังหวัด ในวันที่ 3 มี.ค. 66

 

ให้ทราบเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จํานวนเขต "เลือกตั้ง" และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขต "เลือกตั้ง" สําหรับการ "เลือกตั้ง" สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการ "เลือกตั้ง" ทั่วไป ดังนี้

 

จังหวัด จำนวน สส. และเขต "เลือกตั้ง" ภาคกลาง

 1. จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน สส. 33 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 33 เขต
 2. จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน สส. 4 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต
 3. จังหวัดชัยนาท จำนวน สส. 2 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต
 4. จังหวัดนครนายก จำนวน สส. 2 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต
 5. จังหวัดนครปฐม จำนวน สส. 6 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 6 เขต
 6. จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน สส. 6 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 6 เขต
 7. จังหวัดนนทบุรี จำนวน สส. 8 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 8 เขต
 8. จังหวัดปทุมธานี จำนวน สส. 7 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 7 เขต
 9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน สส. 5 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต
 10. จังหวัดพิจิตร จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 11. จังหวัดพิษณุโลก จำนวน สส. 5 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต
 12. จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน สส. 6 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 6 เขต
 13. จังหวัดลพบุรี  จำนวน สส. 5 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต
 14. จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน สส. 8 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 8 เขต
 15. จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน สส. 1 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 1 เขต
 16. จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 17. จังหวัดสิงห์บุรี  จำนวน สส. 1 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 1 เขต
 18. จังหวัดสุโขทัย  จำนวน สส. 4  คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต
 19. จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน สส. 5 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต
 20. จังหวัดสระบุรี จำนวน สส. 4 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต
 21. จังหวัดอ่างทอง จำนวน สส. 2 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต
 22. จังหวัดอุทัยธานี จำนวน สส. 2 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต

 

จังหวัด จำนวน สส.และเขต "เลือกตั้ง" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน สส. 6 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 6 เขต
 2. จังหวัดขอนแก่น จำนวน สส. 11 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 11 เขต
 3. จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน สส. 7 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 7 เขต
 4. จังหวัดนครพนม จำนวน สส. 4 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต
 5. จังหวัดนครราชสีมา จำนวน สส. 16 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 16 เขต
 6. จังหวัดบึงกาฬ จำนวน สส. 3  คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 7. จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน สส. 10 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 10 เขต
 8. จังหวัดมหาสารคาม จำนวน สส. 6 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 6 เขต
 9. จังหวัดมุกดาหาร จำนวน สส. 2 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต
 10. จังหวัดยโสธร จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 11. จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน สส. 8 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 8 เขต
 12. จังหวัดเลย จำนวน สส. 4 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต
 13. จังหวัดสกลนคร จำนวน สส. 7 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 7 เขต
 14. จังหวัดสุรินทร์ จำนวน สส. 8 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 8 เขต
 15. จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน สส. 9 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 9 เขต
 16. จังหวัดหนองคาย จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 17. จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 18. จังหวัดอุดรธานี จำนวน สส. 10 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 10 เขต
 19. จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน สส. 11 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 11 เขต
 20. จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน สส. 2 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต

 

จังหวัด จำนวน สส.และเขต "เลือกตั้ง" ภาคตะวันออก

 1. จังหวัดจันทบุรี จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน สส. 4 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต
 3. จังหวัดชลบุรี จำนวน สส. 10 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 10 เขต
 4. จังหวัดตราด จำนวน สส. 1 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 1 เขต
 5. จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 6. จังหวัดระยอง จำนวน สส. 5 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต
 7. จังหวัดสระแก้ว จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

 

จังหวัด จำนวน สส. และเขต "เลือกตั้ง" ภาคตะวันตก

 1. จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน สส. 5 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต
 2. จังหวัดตาก จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 4. จังหวัดเพชรบุรี จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 5. จังหวัดราชบุรี จำนวน สส. 5 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต

จังหวัด จำนวน สส. และเขต "เลือกตั้ง" ภาคเหนือ

 1. จังหวัดเชียงราย จำนวน สส. 7 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 7 เขต
 2. จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน สส. 10 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 10 เขต
 3. จังหวัดน่าน จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 4. จังหวัดพะเยา จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 5. จังหวัดแพร่ จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน สส. 2 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต
 7. จังหวัดลำปาง จำนวน สส. 4 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต
 8. จังหวัดลำพูน จำนวน สส. 2 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต
 9. จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

 

จังหวัด จำนวน สส. และเขต "เลือกตั้ง" ภาคใต้

 1. จังหวัดกระบี่ จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 2. จังหวัดชุมพร จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 3. จังหวัดตรัง จำนวน สส. 4 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต
 4. จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน สส. 10 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 10 เขต
 5. จังหวัดนราธิวาส จำนวน สส. 5 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต
 6. จังหวัดปัตตานี จำนวน สส. 5 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต
 7. จังหวัดพังงา จำนวน สส. 2 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต
 8. จังหวัดพัทลุง จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 9. จังหวัดภูเก็ต จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 10. จังหวัดระนอง จำนวน สส. 1 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 1 เขต
 11. จังหวัดสตูล จำนวน สส. 2 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต
 12. จังหวัดสงขลา จำนวน สส. 9 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 9 เขต
 13. จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน สส. 7 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 7 เขต
 14. จังหวัดยะลา จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ