ข่าว

‘กกต.’ แจงทุกอย่างโปร่งใส่ ไม่เกิน 5 ทุ่มรู้ผล ‘เลือกตั้ง66’

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

‘กกต.’ แจงนับคะแนน รายงานผลประชาชนติดตามทุกช่องทางจากสื่อ ที่มาเชื่อมต่อกับระบบ ECT Report ได้อย่างต่อเนื่อง ทุกอย่างโปร่งใส่ คาดไม่เกิน 5 ทุ่มรู้ผล เลือกตั้ง66 อย่างไม่เป็นทางการ

18 มี.ค. 2566 : นับถอยหลังใกล้วันประกาศยุบสภาเลือกตั้งครั้งใหญ่ ท่ามกลางกระแสข่าวดิสเครดิตคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.จะล่าช้าในการนับคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้ง66 อาจจะต้องรอนานกว่าจะรู้ผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ถึง 5 วันนั้น

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจกแจงว่า การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวไม่ได้อยู่บนฐานของความเป็นจริงและข้อกฎหมาย อาจก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชนได้ ขอให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนี้

1.กกต.จะมีการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการหรือไม่ ขอเรียนว่า การเลือกตั้งสส.ปี2566 นี้ สำนักงานฯมีการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการอย่างแน่นอน โดยผ่านระบบ ECT Report เป็นการรวมคะแนนและการรายงานผลคะแนนจากแบบ สส. 5/18 เหมือนการเลือกตั้งทั่วไปทุกครั้งที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ แบบ สส. 5/18 จะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยหน่วยเลือกตั้ง คือ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับจัดสรรจำนวนบัตรที่ใช้ไป (จำนวนบัตรดี จำนวนบัตรเสีย จำนวนบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครใด) จำนวนบัตรที่เหลือ และ จำนวนคะแนนที่ผู้สมัครแต่ละคนหรือพรรคการเมืองได้รับ โดยเรียงตามหมายเลขผู้สมัคร 

 

ซึ่งแบบ ส.ส. 5/18 นี้ จะมีลายมือชื่อ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง( กปน.) จำนวนทั้ง 9 คน ลงลายมือชื่อกำกับใว้ และ “ปิดใว้ที่เลือกของทุกหน่วยเลือกตั้ง” 1 ชุด ให้ประชาชน หรือพรรคการเมืองใว้ตรวจสอบ

 

2.ส่วนจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อใด จะทราบผลการรายงานอย่างไม่เป็นทางการ ไม่เกินเวลา 23.00 น.(5ทุ่ม)ของวันเลือกตั้ง โดยคะแนนแรกที่จะเข้าสู่ระบบ ECT Report ประมาณไม่เกินเวลา 19.00 น.หลัง กปน. กรอกแบบ 5/18 เสร็จและปิดใว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง และคะแนนต่อไปจากหน่วยเลือกตั้งอื่น ก็จะทะยอยเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง 

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากสื่อต่างๆ ที่มาเชื่อมต่อกับระบบ ECT Report ได้อย่างต่อเนื่อง

 

3.การนับคะแนน การรวมคะแนน และการรายงานผลมีความโปร่งใสหรือไม่ ขอเรียนว่า การนับคะแนน การขานคะแนน การขีดคะแนน การกรอกแบบ สส.5/18 และการปิดแบบ สส. 5/18 ใว้ที่หน่วยเลือกตั้ง กระทำการท่ามกลางสายตาประชาชน ตัวแทนพรรคการเมือง ภาคประชาชน สื่อมวลชน ที่ร่วมสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลา

 

ส่วนการรวมคะแนนว่าจะเป็นไปตามแบบ สส.5/18 ที่ติดใว้ที่เลือกตั้งหรือไม่ ดังนั้น เรื่องนี้ ประชาชน พรรคการเมือง ภาคประชาชน หรือสื่อมวลชนก็สามารถตรวจสอบความถูกต้อง โดยเปรียบเทียบคะแนนกับแบบ สส. 5/18 ที่เป็นคู่ฉบับกับฉบับที่ติดใว้หน้าที่เลือกตั้งได้ ซึ่งจะลงใว้ในเว็ปไซต์ ของสำนักงานกกต.ได้ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สำนักงานดำเนินการในลักษณะนี้

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ