ข่าว

‘เนชั่นกรุ๊ป’ ระดมสรรพกำลังครั้งใหญ่ จัด “Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'เนชั่นกรุ๊ป' ยกทัพ 10 สื่อในเครือ ร่วมเกาะติดวันชี้ชะตาอนาคตประเทศ กางโรดแมปจัดโครงการใหญ่ “Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย” จัดทำโพลเจาะลึก 400 เขตเลือกตั้ง ปูพรม 360 องศา รวมทุกองคาพยพ ขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย

10 มี.ค. 2566 เครือเนชั่น ประกาศความพร้อม กางยุทธศาสตร์ผนึกกำลังสื่อในเครือ ร่วมกับ ภาคีพันธมิตรชั้นนำระดับประเทศ แถลงข่าวความร่วมมือโครงการ “Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย” 
 

เพราะ ‘การเลือกตั้ง’ ของประเทศไทย ที่จะเกิดขึ้นในเดือน พ.ค. นี้ ถือว่าเป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศไทย ทั้งนี้ หลังจากทั่วโลกเพิ่งผ่านจุดวิกฤติมหตภัยโรคร้าย ‘โควิด -19’ ส่งผลให้ โครงสร้างสังคม เศรษฐกิจและวิถีชีวิต เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ประเทศไหน เข้าใจ ปรับตัว วางกลยุทธ์ ได้เร็ว และตรงจุด ย่อมได้เปรียบในการแข่งขัน บ่งชี้ความอยู่รอดของประเทศ

 

‘Geopolitics’ เป็นอีกตัวแปร และความท้าทายของผู้นำทั่วโลก ว่าจะวางกลยุทธ์อย่างไร ในภาวะภูมิรัฐศาสตร์ โลกแบ่งขั้ว

 

‘Sustainability’ ทั้งโลกกำลังเคลื่อนมาทางนี้ ทุกประเทศ ถูกกดดัน ให้ปรับตัว วางกติกา ซึ่งเป็นพันธกิจของภาครัฐและเอกชน ต้องเข้าใจและทำงานร่วมกัน

 

“Road to The Future: เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย” จึงเป็นมากกว่าการเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้ง ครั้งนี้ เป็นการกำหนดอนาคตประเทศ

 

ทั้งนี้ จะเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันสื่อมืออาชีพ สถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศ คณาจารย์และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์บิ๊กเดต้า องค์กรอิสระ และภาคเอกชน ที่เล็งเห็นปัญหาและตระหนักถึงผลลัพธ์ของการเลือกตั้งครั้งนี้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง พร้อมแสดงเจตนารมย์ในการเป็นสื่อกลางสนับสนุนการเมืองสุจริต รวมพลังขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยให้ดียิ่งกว่า

 

ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า หมุดหมายสำคัญในโครงการ ‘Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย’ เป้าหมายไม่ใช่แค่รายงานข่าวว่าการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร แต่เนชั่นต้องการสื่อให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตประเทศ สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

 

เราในฐานะองค์กร ‘สื่อ’ ที่มีศักยภาพในด้านการสื่อสาร จึงต้องทำหน้าที่อย่างเข็มแข็ง นำเสนอข้อมูลให้หลากหลาย ข่าวสารที่ถูกต้องที่สุด และออกสู่สาธารณชนมากที่สุด ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของสังคม อันมีหน้าที่ ‘ร่วมกัน’ กำหนดชะตากรรมของตัวเองและประเทศชาติ ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างแนวร่วมอันเข้มแข็ง จับมือกับภาคีพันธมิตรผนึกกำลังขับเคลื่อนให้การเลือกตั้งสุจริต อยู่ภายใต้กฎกติกา เพราะถ้าการเลือกตั้งไม่อยู่ในกติกา ไม่ยุติธรรม มีการเล่นนอกระบบประชาธิปไตย อาจก่อให้เกิดเหตุอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นได้ตลอดเวลา ทำให้ประเทศถอยหลัง ไม่พัฒนาไปข้างหน้า

 

‘เนชั่นกรุ๊ป’ ระดมสรรพกำลังครั้งใหญ่ จัด “Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”

 

‘เนชั่นกรุ๊ป’ ระดมสรรพกำลังครั้งใหญ่ จัด “Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”

 

 

“การเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนพึงตระหนักรู้ ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมชีวิตของตนเองและอนาคตของประเทศชาติ รวมถึงลูกหลานของเราในภายภาคหน้า” ฉาย ทิ้งท้าย


‘เนชั่นกรุ๊ป’ ระดมสรรพกำลังครั้งใหญ่ จัด “Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”

 

โครงการ “Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย” ได้รับความร่วมมือจาก สถาบันพระปกเกล้า องค์กรพันธมิตรที่สนับสนุนข้อมูลการเลือกตั้ง งานวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง “ตระกูลการเมือง” และทำรายการร่วมกันในคอลัมน์ “สแกนบ้านใหญ่” รวมถึงมีผลสำรวจ Pre-Election ที่จะเปิดเผยกับเนชั่นเป็นที่แรก, คณาจารย์และสถาบันที่ร่วมจัดทำ ‘เนชั่นโพล’ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (นมร.), สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD), มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.), คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พันธมิตรผู้เป็นแกนหลักสำคัญ ในการสร้างความตื่นตัวและความเข้าใจในภาคประชาชน สนับสนุนประชาธิปไตยสีขาว, บุญมีแล็บ,และ วีวิส

 

‘เนชั่นกรุ๊ป’ ระดมสรรพกำลังครั้งใหญ่ จัด “Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”

 

โดยวางยุทธศาสตร์ ปูพรมสื่อทุกแพลตฟอร์ม ผ่านการซินเนอร์ยีของสื่อในเครือและพันธมิตรอย่างสมบูรณ์แบบ

1. กิจกรรม:  เวทีดีเบตนโยบายของผู้นำหรือตัวแทนของพรรคการเมืองต่างๆ รวม 9 เวที

 • อนาคตประเทศไทย “Economic Drives” วันที่ 9 ก.พ. 2566
 • อนาคตประเทศไทย “SME จะไปทางไหน?” วันที่ 15 ก.พ. 2566
 • อนาคตประเทศไทย “นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ” วันที 7 มี.ค. 2566
 • อนาคตประเทศไทย “Soft Power ความฝัน หรือ ความจริง?” วันที่ 14 มี.ค. 2566
 • เวทีดีเบต ณ ลานโอเปร่า จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 มี.ค. 2566
 • เวทีดีเบต ณ สวนสาธารณะ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา วันที่ 25 มี.ค. 2566
 • เวทีดีเบต ณ ศาลากลางเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 8 เม.ย. 2566
 • เวทีดีเบต ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 เม.ย. 2566
 • เวทีดีเบต ณ ลานพาร์ค พารากอน กรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม 2566

 

2. เนชั่นวิเคราะห์ และ เนชั่นโพล

 • ‘เนชั่นวิเคราะห์’ เป็นการวิเคราะห์แบบเจาะลึก โอกาสของพรรคการเมือง 400 เขตเลือกตั้ง พรรคไหนจะมี ส.ส.แต่ละจังหวัด แต่ละพรรคจะมี ส.ส.เขต รวมกี่ที่นั่ง จะมีการรายงานออกมา 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน ดำเนินการโดยกองบรรณาธิการเครือเนชั่น ซึ่งมีจำนวน 10 สื่อ ซึ่งเป็น ‘คณะทำงาน’ ที่มีประสบการณ์ เข้าใจการเมืองเป็นอย่างดี มาประเมินและวิเคราะห์
 • ‘เนชั่นโพล’ เป็นการสำรวจ 400 เขตเลือกตั้ง ตามหลักวิชาการ เป็นความร่วมมือระหว่าง เนชั่น กรุ๊ป และ คณาจารย์ สถาบันวิชาการ และนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการทำโพลเลือกตั้ง จัดทำโพลรายงานทั้งหมด 2 ครั้ง เป็นโพลที่มีความน่าเชื่อถือ แม่นยำที่สุด และ Sample size ที่ใหญ่ที่สุดมากกว่า 150,000 ตัวอย่าง

 

‘เนชั่นกรุ๊ป’ ระดมสรรพกำลังครั้งใหญ่ จัด “Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”

 

3. รื้อผัง ปรับเนื้อหา ‘Nation TV ช่อง 22’

ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป เนชั่นทีวี จะมีการเพิ่มช่วงเวลา บทวิเคราะห์ และ ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง ในรายการข่าวต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ข้อมูล แก่ประชาชนมากที่สุด

 

1 เดือนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง จะเพิ่มรายการพิเศษ Nation Insight: Special ออกอากาศจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-08.00น. ดำเนินรายการ โดย 3 บรรณาธิการข่าวอาวุโส วีระศักดิ์ พงษ์อักษร บากบั่น บุญเลิศและ สมชาย มีเสน เริ่มวันที่ 3 เม.ย. - 12 พ.ค. 2566

 

7 พ.ค. 2566 ‘วันเลือกตั้ง’ จะมีการปรับผังใหม่ ‘Nation Election’ รองรับการเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00น. เพื่อเกาะติดทุกความเคลื่อนไหว รายงานผลคะแนน และ บทวิเคราะห์เจาะลึกแนวโน้มการจัดตั้งรัฐบาลใหม่

 

‘เนชั่นกรุ๊ป’ ระดมสรรพกำลังครั้งใหญ่ จัด “Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”

 

4. ปูพรม 10 สื่อในเครือ ปรับเนื้อหา เพิ่มช่องทาง สื่อออนไลน์ และ หนังสือพิมพ์ จะมีหน้า ‘พิเศษ’ เพิ่มเนื้อหารองรับการเลือกตั้ง

 

5. Nation Group x Boonmee Lab จัดทำ Data Visualization รายงานข้อมูลการเลือกตั้ง โพล และผลเลือกตั้ง ย่อยข้อมูลระดับประเทศให้เห็นชัด สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ฉับไวผ่าน Infographic เพิ่มการเข้าถึง และการมีส่วนร่วมทุกช่วงวัยของคนในสังคม

 

มารวมพลังเดินหน้าขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย เกาะศึกการเลือกตั้งครั้งสำคัญ

ใน “Road to The Future: เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”

ติดตามข่าวสารแม่นยำ ฉับไว เชื่อถือได้ ผ่านทุกสื่อในเครือเนชั่น

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ