ข่าว

'กกต.' ไม่รายงาน 'ผลคะแนน' เรียลไทม์ ต้องผ่านการตรวจสอบก่อน

'กกต.' ยืนยัน จะรู้ผลการเลือกตั้งในคืนเดียวกันกับการนับคะแนน อ้างเหตุที่ไม่รายงาน 'ผลคะแนน' ทันที เพื่อป้องกันความผิดพลาด

 

รายงานผลการ คะแนนเลือกตั้ง ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องก่อน กกต. อาศัยสื่อ เป็นผู้เผยแพร่ ไม่รายงานโดยตรง  กับประชาชน

นาย แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยืนยันว่า จะมีการรายงานผลการนับคะแนน โดยอาศัยสื่อมวลชน รายงานผลคะแนน ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องก่อน เนื่องจากการลงคะแนนโดยกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) อาจมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ เพราะมีข้อมูลจำนวนมากในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง

 

จากการถอดบทเรียนการเลือกตั้ง ในปี 2562 ที่ผ่านมาทำให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบถึง ข้อจำกัดในการรายงานผลคะแนนว่าไม่ใด้เกิดจากแอปพลิเคชันแต่ประการใดแต่เกิดจากการกรอกคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งที่มีอยู่ประมาณ 55,000 หน่วย หน่วยละไม่น้อยกว่า 70 ข้อมูล

โดย กกต.จะจัดให้มีการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการตามมาตรา 120 วรรคสอง เหมือนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ผ่านทางระบบ ECT Report ที่เน้นความถูกต้องและรวดเร็ว ประชาชนจะเห็นคะแนนแรกเมื่อกรรมการนับคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) นับคะแนนเสร็จ และได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

คะแนนของหน่วยแรกจะถูกกรอกลงในระบบ ECT Report และคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งอื่นๆ ก็จะทยอยนำเข้าระบบ ECT Report อย่างต่อเนื่องต่อไป ประชาชนจึงสามารถติดตามผลคะแนนได้อย่างต่อเนื่องจากสื่อมวลชนต่างๆ ที่มาเชื่อมต่อกับระบบ ECT Report และจะทราบผลคะแนนว่า ผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดได้คะแนนจำนวนเท่าใด ในคืนวันเลือกตั้งทันที

 

สมชัยทวงคำตอบตรวจสอบรวมไทยสร้างชาติ

 

สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง

 

ระหว่างที่เลขาฯ กกต. กำลังให้สัมภาษณ์ นาย สมชัย ศรีสุทธิยากร  อดีตกรรมการการเลือกตั้ง มาติดตามคำร้องเรื่องการขนคนมาร่วมเปิดตัวพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์  ซึ่งเลขาฯกกต.บอกว่า ไม่เข้าข่าย เนื่องจากผู้ร้อง ไม่ใช่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตดังกล่าว   นายสมชัย จึง นัดหมายขอเข้าพบกับกกต. อีกครั้งวันที่ 3 มีนาคม นี้  

 

ข่าวยอดนิยม