ข่าว

'กกต.'หวัง 'สื่อมวลชน' ช่วยให้การเลือกตั้งมีคุณภาพ

เลขาฯ 'กกต.' เชื่อว่า 'สื่อมวลชน' จะช่วยให้การเลือกตั้งมีคุณภาพ ยืนยันจะจัดการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับ ภายใต้กรอบกฎหมาย

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต. ) จัดอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจกับสื่อมวลชน ในแนวปฏิบัติกฎหมาย กฎ ระเบียบ การเลือกตั้งและแถลงความร่วมมือระหว่าง กกต. กับ tiktok ประจำประเทศไทย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใช้สิทธิได้อย่างมีคุณภาพ

แสวง บุญมี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

นาย แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง ระบุว่า ที่ผ่านมาสื่อมวลชนให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง เป็นอย่างดี แม้คอลัมภ์นิสจะให้ความเห็นที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงบ้าง แต่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกก็ตั้งนำมาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง  ไม่เคยกังวลการนำเสนอข่าวจากสื่อ ยกเว้นแต่ผู้ที่พยายามทำตัวเป็นสื่อกกต.ไม่ได้ทำงานเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง หรือทำงานให้ถูกใจใคร  การแบ่งเขตเลือกตั้ง ไม่ได้กังวลเรื่องคนไม่พอใจ แต่ต้องทำให้ถูกกฎหมาย  การเลือกตั้งเป็นของทุกคน ทุกคนควรต้องรู้กติกา เท่าๆ กัน เพื่อให้การเลือกตั้งง่ายขึ้น ไม่ถูกชักจูงได้โดยง่าย จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการเลือกตั้งให้ถูกต้องแก่ประชาชน  โดยเฉพาะระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับ ในทุกขั้นตอนการเลือกตั้ง จนกว่าจะประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งประกอบไปด้วยหลัก สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

 

 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยอมรับว่า การเลือกตั้ง สส. เป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องรักษา 18 ชั่วโมงแห่งการเลือกตั้ง ให้เป็นที่ยอมรับ โดยขณะนี้ ทุกอย่างยังเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญ ไม่เปลี่ยนแปลง มั่นใจว่าจะจัดการเลือกตั้งได้อย่างเรียบร้อย ขอความร่วมมือพรรคการเมืองแข่งขัน ให้เคารพกฎหมาย ไม่มุ่งหวังแต่ชัยชนะ

 

tiktok ร่วมมือ กกต. เผยแพร่ข้อมูลเลือกตั้ง

โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ tiktok ประจำประเทศไทย ในฐานะที่เป็นสื่อกลางกับคนรุ่นใหม่ จะเข้าร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปสู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกทางหนึ่ง รวมถึงร่วมกันต่อต้านข้อมูลอันเป็นเท็จและการบิดเบือน การใส่ร้ายที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งด้วย

 

ข่าวยอดนิยม