ข่าว

มติครม.แต่งตั้ง'สุทธิ'เป็นที่ปรึกษารมช.มหาดไทย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.มีมติแต่งตั้ง'สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์' ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารมช.มหาดไทย ขณะที่'สธน' นั่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์

ในที่ประชุมครม.วันที่ 7 ก.พ. มีมติแต่งตั้งให้ นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนริศ ขำนุรักษ์)

นายกูอาเซ็ม กูจินามิง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย)

ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 

นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งข้าราชการอีกหลายกระทรวง 
กระทรวงการต่างประเทศ
แต่งตั้งนายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก 

ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
แต่งตั้ง นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 

ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

กระทรวงวัฒนธรรม
แต่งตั้ง นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 

ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

สำนักนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้ง นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 

ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
  1. ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ด้านกิจกรรมทางทะเล 
  2. ศาสตราจารย์ชุมพร ปัจจุสานนท์  ด้านกฎหมาย 
  3. พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์   ด้านการทหารเรือ 

ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด