ข่าว

วิวาทะ'แบ่งเขตเลือกตั้ง' ต้องเอาต่างด้าวคำนวณด้วยหรือไม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เลขาฯ 'กกต.' แจง เอาต่างด้าวมาคำนวณแบ่งเขตเลือกตั้งดำเนินการมานานแล้ว หลังถูก สมชัย ศรีสุทธิยากรแย้ง อาจทำให้จำนวนส.ส.เพี้ยน

 

หลังถูกทักท้วงจากสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้งว่าการนำเอาจำนวนประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยมาร่วมคำนวนในการแบ่งเขตเลือกตั้ง อาจทำให้เขตเลือกตั้งผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง


ทำให้แสวง บุญมี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องอ้างบันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการนับจำนวนราษฎรตามมาตรา11 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 มายืนยันความถูกต้องของการแบ่งเขตเลือกตั้ง ในครั้งนี้ 

 

 

 

โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่1  วินิจฉัยการนับจำนวนราษฎรไว้เมื่อปี 2555 มีสาระสำคัญว่า การนับจำนวนพลเมืองหรือราษฎรเพื่อประโยชน์ในการจัดฐานะของท้องถิ่น จึงต้องคำนึงถึงบุคคลที่มีสิทธิใช้บริการและมีหน้าที่ในการเสียภาษีอากรต่าง ๆ

 

นิยามคำว่าราษฎร ตามคำวินิจฉัย คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1

 

บุคคลที่จะถือได้ว่ามีสิทธิใช้บริการและมีหน้าที่ในการเสียภาษีอากร ย่อมได้แก่บุคคลที่มีสิทธิอยู่อาศัยในท้องถิ่นโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่ และไม่ว่าจะมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ เพราะแม้แต่ผู้มีสัญชาติไทยก็มิได้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน

 

 

 

ขณะที่อดีตกรรมการการเลือกตั้งโต้แย้งว่า คำว่า ราษฎร หมายถึง ผู้ที่เป็นคนของประเทศ ถือสัญชาติเดียวกัน อยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน มีสิทธิตามกฎหมาย และต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองเหมือนกันทุกคน

 

เมื่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 กำหนดให้คำนวณจำนวน ส.ส. เขตของแต่ละจังหวัด  โดยหาค่าเฉลี่ยจากจำนวนราษฎรทั้งประเทศ หารด้วย 400

 

สิ่งที่ กกต.ควรดำเนินการ คือใช้จำนวนราษฎร ที่มีสัญชาติไทย มาคำนวณ มิใช่ เอาราษฎรที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยมารวมด้วย  จะอ้างว่า เมื่อก่อนก็คิดแบบนี้มาตลอดไม่ได้ สิ่งที่ผิด ก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง

 

สมชัยระบุว่าเรื่องนี้ ต้องเคลียร์ให้ชัดเจน ก่อนเดินหน้าแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัด ไม่เช่นนั้น 3 จังหวัดที่ได้ ส.ส.เกิน และ 3 จังหวัดที่ได้ ส.ส.ขาด จะกำหนดพื้นที่แบ่งเขตผิด และทำให้การเลือกตั้ง 6 จังหวัดนั้นเป็นปัญหา 6 จังหวัดดังกล่าว มี จำนวน ส.ส.รวมกันได้ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หากมีปัญหาขึ้น จะไม่สามารถเรียกประชุมรัฐสภาได้ เพราะมีไม่ถึงร้อยละ 95 (มาตรา 84 รัฐธรรมนูญ 2560)  6จังหวัดในโพสที่ผ่านมาของสมชัย ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลพบุรี ตาก อุดรธานี แลภูเก็ต

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ