ข่าว

'ผู้สมัครส.ส.'ทั้งสองระบบต้องผ่านการสรรหาจากสาขาพรรคการเมือง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กฎหมายพรรคการเมือง กำหนดให้การส่งผู้สมัครส.ส.ทั้งสองระบบ ต้องผ่านการสรรหาแต่สุดท้าย ให้'กรรมการบริหารพรรค'ชี้ขาด

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง(ฉบับที่2)พ.ศ.2566 มีสาระสำคัญ ว่าด้วยการส่งผู้สมัครส.ส.ทั้งสองระบบดังนี้

 

 • พรรคการเมืองซึ่งประสงค์จะส่งผู้สมัครฯส.ส.เขตจังหวัดใด ต้องมีสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองในจังหวัดนั้น
 • ต้องมีการสรรหาผู้สมัครส.ส.เขต กำหนดระยะเวลาในการเปิดรับสมัครฯ
 • สาขาหรือตัวแทนพรรคแต่ละจังหวัดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น
 • สาขาหรือตัวแทนพรรคส่งรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาทั้งหมดพร้อมเหตุผลให้กรรมการบริหารพรรคชี้ขาด

 

 

 • การส่งผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อต้องมีคณะกรรมการสรรหากำหนดวันเวลาการรับสมัคร แจ้งกรรมการบริหารพรรค สาขาหรือตัวแทนประจำจังหวัดทราบ
 • กรรมการบริหาร หัวหน้าสาขา หรือตัวแทนประจำจังหวัดเป็นผู้เสนอรายชื่อให้คณะกรรมการสรรหา
 • กรรมการสรรหาจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครฯไม่เกิน100 คน โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ
 • หัวหน้าสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองจัดรับฟังความเห็นจากสมาชิกพร้อมเหตุผลส่งคืนกรรมการสรรหา
 • กรรมการสรรหาส่งบัญชีรายชื่อให้กรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบ
 • ไม่ต้องดำเนินการสรรหาผู้สมัครส.ส.ทั้งสองระบบนี้ใหม่ หากได้ดำเนินการสรรหาไว้ก่อนกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับ

 

 

 • สาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองที่มีอยู่เดิมให้เป็นสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองตามกฎหมายฉบับนี้ หากมีทั้งสองอย่างให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและต้องแจ้งกกต.
 • ห้ามไม่ให้สาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองปล่อยคนนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแสดงความเห็นในที่ประชุมสรรหาผู้สมัครฯ

 

อ่านรายละเอียดกฎหมายพรรคการเมืองได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ