ข่าว

สาระสำคัญกฎหมายเลือกตั้งแบบ'บัตรเลือกตั้ง2ใบ'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กกต.อำนาจล้นฟ้า สั่งยกเลิกการเลือกตั้งได้แค่ส่อว่าทุจริต เปิดสาระสำคัญกฎหมาย'เลือกตั้ง'ส.ส. ที่มาสภา500

 

 

ในจำนวน 32 มาตราของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่2) พ.ศ.2566 หรือกฎหมายเลือกตั้งส.ส. มีสาระสำคัญประกอบด้วย

  • ส.ส.500 คน เป็นส.ส.เขต400 คน บัญชีรายชื่อ 100 คน
  • พรรคการเมืองที่จะส่งส.ส.บัญชีรายชื่อได้ ต้องส่งส.ส. เขตก่อน
  • เป็นการเลือกตั้งแบบบัตรเลือกตั้ง2ใบ
  • เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้มีสมัครรายใดได้คะแนนมากกว่า คะแนนงดออกเสียง ให้กกต.จัดการเลือกตั้งใหม่โดยผู้สมัครฯรายเดิมไม่มีสิทธิสมัครอีก

 

 

 

 

  • ส.ส.บัญชีรายชื่อมาจากผลรวมคะแนนแบบบัญชีรายชื่อของทุกพรรคหารด้วย100 ผลลัพธุ์=คะแนนเฉลี่ยของส.ส.บัญชีรายชื่อ1คน
  • หากยังมีส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ครบ ให้พรรคการเมืองที่มีเศษจากการคำนวณมากที่สุดได้ส.ส.เพิ่มอีก 1 คนตามลำดับ
  • พรรคการเมืองใด มีลำดับคะแนนเท่ากัน ทำให้จำนวนส.ส.  เกิน100คน ให้กกต.กำหนดให้พรรคการเมืองที่มีคะแนนเท่ากันมาจับสลาก
  • ส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองเรียงลำดับตามโควต้าที่ได้รับจากการคำนวณ
  • หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตทั้งก่อนเลือกตั้งหรือในวันเลือกตั้ง กกต.มีอำนาจยกเลิกการเลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือนับคะแนนใหม่ได้


 

 

อ่านรายละเอียดกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด