ข่าว

'ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ' ไม่รู้ถูกสั่งย้ายไปสะบ้าย้อย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นพ.'สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ' ขอตรวจสอบคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย ก่อนแถลงข่าวพรุ่งนี้

 

นายแพทย์ สุภัทร ฮาสุรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ ประธานชมรมแพทย์ชนบทโพสต์เฟสบุ๊ค ระบุว่ายังไม่ทราบรายละเอียด คำสั่งย้ายไปเป็นผอ.โรงพยาบาลสะบ้าย้อย ตามรายงานของเพจ hfocus โดยบอกว่าจะขอตรวจสอบรายละเอียดก่อน เพราะโดยปกติการย้ายเพราะทำงานดี หรือขอให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเพื่อแก้ปัญหาที่อื่น ผู้ใหญ่ก็จะโทรมาคุยหรือเรียกไปหารือ แต่ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้น  และเมื่อตรวจสอบแล้ว จะแถลงต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้

 

เพจ hfocus  รายงานพร้อมคำสั่งย้ายมีเนื้อหาว่า นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 125/2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  โดยระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ.ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการใน หรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.2564

 

คำสั่งย้าย ผอ.โรงพยาบาลจะนะ

 

กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ ว14 ลงวันที่ 11 ส.ค. 2564 ให้ย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 97/2556 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพ

 

 

โดยการย้ายครั้งนี้ มี นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ ถูกคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนาม คือ วันที่ 25 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

 

  • ก้าวไกลแถลงจุดยืนค้านย้ายประธานชมรมแพทย์ชนบท

 

พรรคก้าวไกลออกแถลงการณ์แสดงจุดยืน กรณีมีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขโยกย้ายข้าราชการ นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ และประธานชมรมแพทย์ชนบท ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

 

โดยแถลงการณ์ระบุว่า พรรคก้าวไกลขอแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว และขอตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการโยกย้ายด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือไม่ เนื่องจากนายแพทย์สุภัทรเป็นข้าราชการที่ทำงานเป็นปากเสียงแทนประชาชน มีความกล้าหาญในการแสดงความเห็นคัดค้านผู้มีอำนาจ และเปิดเผยข้อมูลสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวนคำสั่งดังกล่าวโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ