ข่าว

"ทสท." จี้ปรับบทบาท"ครู"ให้อิสระความคิดศิษย์ เริ่มปธต.ตั้งแต่ห้องเรียน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ไทยสร้างไทย" จี้ปรับบทบาท"ครู"ให้อิสระความคิดศิษย์รับฟังเด็ก ห้องเรียนต้องมีประชาธิปไตย พร้อมชูนโยบาย กองทุนเพื่อคนตัวเล็ก ช่วยปลดภาระหนี้ครู

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. นาวสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ โฆษกพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงเนื่องในโอกาส "วันครูแห่งชาติ"  ว่า ขอให้ปฏิรูปการศึกษาให้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี พัฒนาผู้เรียน ยกระดับคุณภาพครู เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษา ต้องสร้างเด็กให้ค้นหาตัวตนได้เร็ว ซึ่งครูมีบทบาทหลักในการออกแบบกระบวนการสอน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู ควรให้ผู้เรียนมีความรู้ของโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งการเรียน On-site และ Online ใช้เทคโนโลยีมาช่วย เน้นเรียนรู้จากชีวิตจริง ครูควรปรับบทบาทเป็นครูกระบวนกร คอยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ เน้นทำความเข้าใจและเข้าถึงผู้เรียนให้ได้มากที่สุด ผ่านการตั้งคำถาม การฟัง การสังเกต สามารถสร้างความไว้วางใจ ความมั่นใจ และแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้กับผู้เรียนได้

บทบาทของครูในทุกยุคทุกสมัย คือ การสร้างคนให้ประเทศ ดังนั้น จึงควรมุ่งเน้นพัฒนาครูให้ครูสร้างเด็กที่มีทักษะคิดวิเคราะห์ ไม่ตีกรอบองค์ความรู้ เน้นกระตุ้นให้คิดและแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ยึดความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ปล่อยให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เปิดกว้าง รับฟังเสียงเด็กมากยิ่งขึ้น ให้ผู้เรียนได้สัมผัสวิถีประชาธิปไตยจากในห้องเรียน ท้ายสุดจะช่วยผลักดันให้ผู้เรียนได้พัฒนาในทางที่เหมาะสมตามความถนัดของแต่ละคน ครูต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัย และจำเป็นต้องปล่อยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ซึ่งถือส่วนหนึ่งของการประสบความสำเร็จในการเรียน

 

นางสาวธิดารัตน์ กล่าวต่อว่า ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขในอาชีพครู คือ การปลดภาระหนี้สินของครู ปัจจุบันพบว่ามีครูกว่า 9 แสนคนทั่วประเทศ หรือประมาณร้อยละ 80 มีหนี้สินรวมกัน 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยมีนโยบาย "กองทุนเพื่อคนตัวเล็ก" มุ่งแก้ปัญหาทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้มีรายได้ปานกลาง โดยเสนอแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้คนตัวเล็กแทนการกู้ยืมหนี้นอกระบบ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ