ข่าว

'พรรคประชาธิปัตย์' ประกาศ พร้อมเลือกตั้ง

ทะยอยเปิดนโยบาย เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ ลั่น ไม่กลัวรวมไทยสร้างชาติ ประกาศ พร้อม'เลือกตั้ง '

 

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ย้ำว่า พรรคประชาธิปัตย์ มีความพร้อมในการเตรียมผู้สมัครเลือกตั้ง และนโยบายในการหาเสียง ขณะที่สถานการณ์ทางการเมือง กำลังเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง อีกประมาณ 2 เดือนจะการประกาศการเลือกตั้งทั่วไป

 

ก่อนหน้านี้ พรรคฯ ได้มีการเปิดยุทธศาสตร์หลักไปแล้ว ได้แก่ สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ เพื่อนำประเทศไปสู่อนาคตที่สดใส ผ่านนโยบายเศรษฐกิจ ที่มีหลายนโยบายปลีกย่อย โดยเฉพาะการประกันรายได้ให้กับประเทศ // นโยบายสังคม ที่มุ่งเน้นการศึกษาทันสมัย และสาธารณสุข และสร้างชาติด้วยนโยบายการเมือง มุ่งเน้นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาธิปไตยสุจริต

 

 

โดยการแถลงเปิด 8 นโยบายด้านการเกษตร และการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนวันนี้ เป็นแนวนโยบายเบื้องต้น ในการสร้างฐานรากของประเทศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ นโยบายการประกันรายได้ส่วนต่างให้กับเกษตรกร ทั้งข้าว มัน ปาล์ม ยางข้าวโพด ซึ่งต่อยอดจากการดำเนินการในปัจจุบัน

 

นโยบายนมโรงเรียนฟรี 365 วัน เพื่อให้เกษตรกรโคนมมีแหล่งจำหน่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน   นโยบายกรให้เงินอุดหนุนกลุ่มประมง 100,000 บาททุกปี ทั้ง 2,800 กลุ่ม รวมถึงการปลดล็อคประมง พาณิชย์ ภายใต้เงื่อนไข IUU    นโยบายการออกโฉนดที่ดิน 1,000,000 แปลงภายใน 4 ปี  นโยบายธนาคารหมู่บ้าน และชุมชนทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานครทุกชุมชน แห่งละ 2,000,000 บาท เพื่อให้ฐานรากมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นต้น

 

 

ส่วนการเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานครนั้น คาดว่า จะสามารถเปิดตัวได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ และในภาคเหนือ จะสามารถเปิดตัวใดภายในสัปดาห์นี้ แต่ยืนยันว่า ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ มีความพร้อมแล้ว และพรรคฯ ก็จะส่งผู้สมัคร ส.ส.ครบทั้ง 400 เขต

 

พรรคประชาธิปัตย์ ไม่กังวลต่อกระแสของพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่เปิดตัวพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นสมาชิกพรรคฯ เนื่องจาก พรรคฯ เห็นว่า ไม่มีสิ่งใดใหม่ และพรรคฯ ทราบอยู่นานแล้ว และพรรคประชาธิปัตย์ ก็มีผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคทดแทนไว้แล้ว จึงไม่กระทบใด ๆ ทั้งสิ้น

ข่าวที่น่าสนใจ