ข่าว

'กกต.' เตรียมพร้อมรับมือเลือกตั้ง ไม่ว่าจะยุบสภา หรือครบวาระ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เลขาฯกกต. สั่งเตรียมพร้อมจัดการ 'เลือกตั้ง' ให้สัมฤทธิ์ผลแล้ว เชื่อมีบุคคลากรที่ดี แม้เครื่องมือยังมีไม่พร้อม

 

ในกลุ่มไลน์ผู้บริหารของสำนักงาน กกต. นอกจากจะอวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่   ขอให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข็มแข็ง มีกำลังสติปัญญาที่เฉียบคมในการที่จะนำสิ่งดีๆมาสู่ครอบครัว องค์กร และชาติบ้านเมืองโดยรวมแล้ว 

แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง ยังโพสต์ข้อความ    เตรียมการนับถอยหลังเลือกตั้ง ไม่ว่า พ.ร.ป. 2 ฉบับจะมีผลใช้บังคับเมื่อใด   โดยมีเป้าหมายในการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไปครั้งต่อไป คือ 

ทำให้การเลือกตั้งเป็นทางออกของประเทศให้ได้   การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับทั้งกระบวนการและผลการเลือกตั้ง   สร้างความเชื่อมั่น และเกียรติภูมิ แก่ กกต.และสำนักงาน  

 

 

 

โดยองค์ประกอบที่จะทำให้บรรลุตามเป้าหมาย ต้องมีเครื่องยนต์ อยู่อย่างน้อย 4 เครื่องยนต์ กล่าวคือ 
1.คนดี
2.การบริหารจัดการดี   
3. เทคโนโลยีดี 
และ 4.สื่อสารดี    
  
แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ เราไม่ได้เดินครบทั้ง 4 เครื่องยนต์ เราขาดเทคโนโลยี   เราไม่มีแอพปริเคชั่น  ที่ใช้อำนวยความสะดวกในการรับสมัคร ให้แก่พรรคการเมือง ผู้สมัคร เขต สนง. หน่วยงานสนับสนุน เหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมา รวมทั้งไม่มีแอพปริเคชั่น   ในการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมา


“ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว   แต่แม้จะมีข้อจำกัด ก็มีความเชื่อมั่นในพวกเรา   ว่าเราจะทำการเลือกตั้ง  บรรลุตามเป้าหมายทั้ง 3 ข้อข้างต้นได้ แต่อาจจะต้องเก่งขึ้นอีกนิด มันจึงเป็นแค่ความท้าทาย ไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรคที่จะหยุดเราแต่อย่างใด” นายแสวง กล่าว

 

 

เลขาฯ กกต. ยังกล่าวว่าเครื่องมือและตัวชี้วัด ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย   ประกอบไปด้วย


1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้น 5% จากของเดิมในแต่ละจังหวัดตัวเอง   

2. บัตรเขย่ง คะแนนเขย่ง เป็นศูนย์   ซึ่งเราทำได้มาแล้วจากการเลือกตั้งท้องถิ่นเกือบทั้งหมด   อาทิ กทม.ที่ใหญ่มาก   แต่ถ้ามีเหตุเกิดขึ้นก็สามารถอธิบายชี้แจงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เพื่อมิให้ผู้ไม่หวังดีนำไปขยายผลเพื่อประโยชน์ทางการเมือง 

3. บัตรเสียมีสัดส่วนที่น้อยลงจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว เที่ยบกับจังหวัดตนเอง

4. มีสำนวน การเรื่องร้องเรียนน้อยลง เทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วในจังหวัดตนเอง   

5. รายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว   

6.นำแบบ  ส.ส. 5/18 เข้าในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ พรรคการเมือง ผู้สมัคร และประชาชนได้ตรวจสอบภายในกำหนดเวลา  

และ  7.มีศูนย์ข่าว ในแต่ละจังหวัด   ซึ่งเท่าที่ทราบมีอยู่แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ควบคุม บริหารสถานการณ์ การเลือกตั้ง ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ไปจนถึงวันเลือกตั้ง วันประกาศผล เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
             

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ