ข่าว

กระแสข่าวการเมือง ปัจจุบัน คือ 'วงจรอุบาทว์' ทางการเมือง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รองหัวหน้าพรรค 'สร้างอนาคตไทย' ชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ตัดวงจรอุบาทว์ หยุดแนวคิดธุรกิจการเมือง ที่ลงต้องหวังผลกำไร

สันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยโพสเฟสบุ๊คเรื่องการเมืองคุณธรรม  การเมืองวิถีใหม่ มีเนื้อหา ถึงกระแสข่าวที่ปรากฎทั่วไปที่ทำให้เข้าใจถึงอิทธิพลของทรัพย์สินเงินทองที่มีต่อการดำเนินงานทางการเมืองนั้น คงจะเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่ปฏิเสธว่าเป็นเรื่องจริง

แม้จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไม่ชอบธรรม แต่ก็คงทำให้เจ้าของคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ทำใจยอมรับไปแล้วว่า เป็นปรากฎการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แม้จะรู้ว่า การลงทุนใด ๆ  ผู้ลงทุนย่อมหวังผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือเรียกได้ว่า เป็นการนำแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่แสวงหากำไรสูงสุด มาเป็นแนวคิดเดียวกับการทำงานทางการเมืองไป

 

 

 

สันติตั้งคำถามว่า จะดีกว่าไหม ถ้าหากคนที่ทำงานการเมืองจะเป็นคนที่ลดความคิดในการแสวงหาอำนาจเพื่อผลประโยชน์ที่ต้องการของตนและพวกพ้อง แต่เพิ่มความคิดที่ต้องการเห็นการพัฒนาของประเทศ ต้องการเห็นการพัฒนาสังคมส่วนรวม ต้องการเห็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง ต้องการเห็นความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ่มขึ้น ฯลฯ ซึ่งความคิดที่ต้องการเห็นและสร้างคุณานุประโยชน์ต่อส่วนรวมเหล่านี้

ต้องมาจากพื้นฐานความเสียสละ ไม่ใช่มาจากความคิดที่ต้องการหาประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง และพื้นฐานความเสียสละที่ว่านั้น คงจะไม่ได้เริ่มต้นจากการลงทุนด้วยทรัพย์สินเงินทองอย่างบ้าระห่ำ ไร้เหตุผล แต่น่าจะเริ่มต้นจากการลงทุนด้วยการนำเสนอชุดความคิด แนวนโยบาย ประสบการณ์ ตลอดจนความตั้งใจจริงที่ต้องการจะเข้ามามีส่วนในการผลักดันให้เกิดคุณานุประโยชน์ต่อส่วนรวม

หากเป็นการลงทุนแบบหลังนั้น การใช้ทรัพย์สินเงินทองเพื่อการแนะนำตัว ส่งข้อมูลข่าวสารไปถึงผู้มีสิทธิหย่อนบัตรลงคะแนน ก็จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับแนวทางการเลือกตั้งที่ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และข้อกำหนดต่าง ๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

 

 

แม้จะเป็นเพียงความฝันของคนโลกสวย ที่อยากเห็นการเมืองที่ใช้เงินทองอย่างสมเหตุสมผล ไม่ทุ่มเทเงินทองซื้อม้าเข้าคอก ไม่ทุ่มเทเงินทองซื้อเสียง ไม่ทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ ซึ่งความฝันอย่างนี้ อาจจะรวมเรียกได้ว่า ฝันอยากเห็น การเมืองคุณธรรม (moral politics) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด การเมืองวิถีใหม่(new-paradigm politics ) เป็นทางเลือกที่ควรจะเป็นในการดำเนินงานทางการเมือง ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาจากฐานราก และคุณประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวม ก็จะเป็นผลจากการดำเนินงานทางการเมืองด้วยแนวคิดนี้

การเมืองคุณธรรม และ การเมืองวิถีใหม่ ต้องเป็นทางออกของการดำเนินงานทางการเมือง เป็นงานการเมืองที่แข่งกันเสนอชุดความคิด นโยบาย ประสบการณ์ ของผู้ที่อาสาเข้ามาทำงานสาธารณะ ปฏิเสธการใช้ทรัพย์สินเงินทองที่ไร้รากฐานและเกินกว่าจำเป็น

แม้จะเป็นการฝืนสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน แต่หากไม่เริ่มต้นการปลูกฝังแนวคิดการเมืองคุณธรรม หรือการเมืองวิถีใหม่ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้ว ไม่มีทางที่ประเทศไทยจะหลุดพ้นจากวงจรอุบาทว์

แม้ว่าคนที่นำประเทศไทยเข้าสู่วงจรอุบาทว์ดังกล่าวนั้น จะเป็นนักการเมืองที่ชั่วร้าย แต่ผู้ที่จะถอนประเทศไทยออกจากวงจรอุบาทว์นั้น กลับจะต้องเป็นพลังของ พลเมืองตื่นรู้ (active citizen) ที่ต้องให้บทเรียนแก่นักการเมืองที่ชั่วร้ายเหล่านั้น

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด