ข่าว

ลุ้นครม.เคาะ ขยายเวลาเปิด 'สถานบันเทิง' ถึงตี 4

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'พิพัฒน์ รัชกิจประการ' เสนอ ครม. ขอขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงในพื้นที่นำร่องถึงตีสี่ กระตุ้นเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีวาระที่น่าสนใจการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงในพื้นที่ ที่กำหนด โดยพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ขอขยายเวลาเปิดสถานบันเทิง ถึงตี 4  เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเศรษฐกิจภาคกลางคืนมากขึ้น และเป็นหนึ่งในของขวัญให้ประชาชนในวาระปีใหม่ 2566 โดยอ้างงานวิจัยว่าเปิดสถานบันเทิง ผับบาร์ จนถึงเวลาตี 4  จะมีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า 25 ถึง 30% 

ดังนั้นกิจกรรมขยายเวลาเปิดสถานบันเทิง จึงจะเป็นตัวช่วยให้ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อชวนนักท่องเที่ยวมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็จะเป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในเมืองท่องเที่ยวหลัก อาทิ กรุงเทพฯ พัทยา กระบี่ ภูเก็ต หัวหิน สมุย และเชียงใหม่ 

 

นอกจากนี้ยังจะเสนอโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 กำหนดจำนวนสิทธิไว้ที่  1.5 ล้านสิทธิ ใช้งบประมาณ 5,400 ล้านบาท ซึ่งหากผ่านการพิจารณาคาดว่า จะเริ่มต้นดำเนินโครงการได้ในเดือนมกราคม 2566 ทันที

คณะรัฐมนตรียังจะมีการ พิจารณาผลการสํารวจความต้องการของประชาชน พ.ศ.2566 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน : ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลไร่หลักทอง ตําบลบ้านช้าง ตําบลนาวังหิน ตําบลนาเริก ตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม และตําบลท่าบุญมี อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พ.ศ...

 

รายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือDigital ID และกรอบ การขับเคลื่อนการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2567) เพื่อ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

ขออนุมัติปรับเพิ่มราคากลางในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

การดําเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ  รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจําไตรมาสที่ 3 ปี 2565และ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ประจําปี 2563 และ ประจําปี 2564

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด