ข่าว

"เพื่อไทย" ส่ง 57 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ชิงพื้นที่ เหนือล่าง -กลาง เชื่อแลนสไลด์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เพื่อไทย" เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภาคเหนือตอนกลาง - ภาคกลาง รวม 57 คน ตั้งเป้าส่งครบ400 เขต มั่นใจแลนสไลด์ได้

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. พรรคเพื่อไทย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ​​​ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ผู้บริหารพรรค แถลงข่าวเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ภาคเหนือ ​​​​​​ตอนล่างและภาคกลาง รวม 57 คน

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า เป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมย์และความมุ่งมั่นของพรรคเพื่อไทยที่จะขอประกาศรับแรงศรัทธา แรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน เพื่อไปสู่เป้าหมาย "เพื่อไทยแลนด์สไลด์ ทั้งแผ่นดิน" ซึ่งเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ให้ได้ ภายใต้ 3 เสาหลัก ได้แก่

1.ผู้สมัคร มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชน เข้าถึงพื้นที่ เข้าถึงประชาชนในการเข้ารับทราบปัญหา ดูแลพี่น้องประชาชน และนำปัญหาสะท้อนกลับมายังพรรคมาเป็นแนวนโยบายที่จะเข้าถึงประชาชนได้

2.นโยบายของพรรคเพื่อไทย คือ ประชาธิปไตยกินได้ ซึ่งเป็นจุดแข็งของพรรคมาโดยตลอด

3.แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้ที่จะนำเอานโยบายไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

 

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวอีกว่า จะทยอยเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคอย่างต่อเนื่องจนครบเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ว่าจะเปิดให้ครบ 400 เขตภายในเดือนธันวาคม 2565 

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย

ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรค และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วันนี้พรรคเพื่อไทย ขอเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทย ภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด จำนวน 25 คน และภาคกลาง 12 จังหวัด จำนวน 32 คน รวมจำนวน 57 คน ได้แก่

 

ภาคเหนือตอนล่าง

จ.นครสวรรค์ ได้แก่

1. นายณรงค์ พนมวัน

2. นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย

3. นายสัญชัย วงษ์สุนทร

4. พ.ต.ท.นุกูล แสงศิริ

5. นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์

6. นายวรภัทร ตั้งภากรณ์

7. น.ส.ชุติมา เสรีรัฐ

 

จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่ 

1. นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี

2. นายชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล

3. นายจำเนียร โฉมงาม

4. น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา

5. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์

6. น.ส.รณิตา นาคะบุตร

7. นายเกรียงไกร ปานสีทอง

 

จ.พิษณุโลก ได้แก่

1. น.ส.ณัฐทรัชต์ ชามพูนท

2. นายนพพล เหลืองทองนารา

3. นายจเด็ศ จันทรา

4. นางสาวพิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ

5. นายธนวิน โรจน์สุนทรกิตติ

 

จ.พิจิตร ได้แก่

1. นายปุณยวัจน์ เหลืองวิจิตร

2. นางณริยา บุญเสรฐ

3. นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์

 

จ.ตาก ได้แก่

1. นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ

2. นายดิฐชัย ฉันติกุล

3. นายสราวุธ หาญเมืองใจ

 

ภาคกลาง 

จ.สุพรรณบุรี

1. นายไพโรจน์ ลีรัตนนุรัตน์

2. นายสหรัฐ กุลศรี

 

จ.ปราจีนบุรี

1. นายสมเกียรติ คำดำ

 

จ.สระแก้ว

1. นายสุทธิรักษ์ วันเพ็ญ

 

จ.กาญจนบุรี

1. นายศักดา วิเชียรศิลป์

2. นายพนม โพธิ์แก้ว

 

จ.ราชบุรี

1. นายนพพล ภู่แย้ม

2. นายไก่ ห้องริ้ว

3. น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร

 

จ.ประจวบคีรีขันธ์

1. นายวัชรพล ปลั่งศรีสกุล

 

จ.สมุทรสาคร

1. นายนัธทวัฒน์ ม่วงเผือก

2. นายอุดม กันม่วง

3. นายบุญมี นิลถนอม

4. นายประยงค์ นอบน้อม

 

จ.ฉะเชิงเทรา

1. นางฐิติมา ฉายแสง

2. นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ

3. นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง

 

จ.จันทบุรี

1. นายวันทิต ตั้งรักษาสัตย์

 

จ.สมุทรปราการ

1. นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์

2. นางนฤมล ธารดำรงค์

3. นายประชา ประสพดี

 

จ.นนทบุรี

1. นายนิยม ประสงค์ชัยกุล

2. นายนิทัศน์ ศรีนนท์

3. น.ส.ปณรัศม์ วันชาญเวช

4. นายจำลอง ขำสา

 

จ.ปทุมธานี

1. นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล

2. นายศุภชัย นพขำ

3. นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ

4. นายสุทิน นพขำ

5. นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์

6. นายชนภัทร นันทกาวงศ์

7. น.ส.ณัฐธิดา เกียรติพัฒนาชัย

นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ ส.ส.พะเยา ประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.พะเยา ประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย และกลุ่มงานบริหารพื้นที่ภาคเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ครั้งนี้ถือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพรรค ที่มีผู้เข้ามาแสดงความประสงค์จำนวนมาก หลังจากนี้ว่าที่ผู้สมัคร จะลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

เปิดตัวว่าที่ส.ส. ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ