ข่าว

'นายกรัฐมนตรี' โชว์ภาพหารือนักธุรกิจสหรัฐ ต่อยอด เอเปค

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หวังต่อยอดเจรจา สภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน นายกรัฐมนตรี โชว์ หารือกันต่อเนื่องเช้านี้ หวังฟื้น 'เศรษฐกิจ' หลังโควิด

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟสบุ๊ค มีเนื้อหาว่าได้มีโอกาสหารือกับคณะผู้บริหารและผู้แทนบริษัทสมาชิกสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน (U.S. - ASEAN Business Council : USABC) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา  ประกอบด้วย

- การแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จด้านสาธารณสุข ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงหลังโควิดฯ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ

- การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ที่จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การสร้างทักษะบุคลากร (Upskill และ Reskill) การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม

- การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย การสร้างเสริมเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

 

 

นายกฯพบนักธุรกิจสหรัฐ

 

รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทาง 3 แกน ทั้งโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม-โทรคมนาคม-5G นโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก และยกระดับการให้บริการด้านการเงิน-การธนาคารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกระดับเข้าถึงแหล่งทุนง่ายและสะดวกขึ้น ตลอดจนให้เกิดการพัฒนาร่วมกันไปในทิศทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกับบริบทโลกในวันข้างหน้า ที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางที่รัฐบาลไทยได้ผลักดันในทุกเวที คือ การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy Model) รวมทั้งในการประชุมเอเปค ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่เพิ่งผ่านไปด้วย

 

ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสการค้าการลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทย รวมถึงพี่น้องเกษตรกร แรงงาน ผู้ผลิตรายย่อย SME และ Startup ในทุกระดับ ซึ่งรัฐบาลจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการออกนโยบายเพื่อส่งเสริมการค้า-การลงทุน การอำนวยความสะดวกให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ราบรื่น ภายใต้กฎ-ระเบียบที่เป็นสากล และได้รับความเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่าย รวมทั้งเอื้อต่อการมาลงทุนในประเทศไทย กระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ในการรองรับการขยายตัวของการลงทุนหลังโควิด

 

 

หลังจากนี้ คณะ USABC ก็จะได้มีโอกาสเข้าหารือในรายละเอียดกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงการคลัง การทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้ส่งผลเป็นรูปธรรม เกิดผลประโยชน์กับประชาชนชาวไทยในทุกสาขาอาชีพ และทุกภาคส่วนต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ