ข่าว

ประชุมรัฐมนตรี "เอเปค" เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จุรินทร์ - ดอน นำประชุม"รัฐมนตรี" เอเปค หวัง สามแนวทาง ของไทย ขับเคลื่อน การดำเนินการร่วมกันอย่างยั่งยืน ในอนาคต

เวทีประชุมรัฐมนตรี เอเปค นำโดย จุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีเอเปคและผู้เข้าร่วมการประชุมในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ประจําปี 2022 (APEC Ministerial Meeting 2022: AMM) ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ที่ห้อง  Ballroom Hall 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

 

บรรยากาศประชุมรัฐมนตรี เอเปค

จุรินทร์ กล่าวว่าไทยกําหนดหัวข้อหลักของการประชุมเอเปคปี ค.ศ. 2022 คือ เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์  เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (Open. Connect. Balance.) และไทยมีการขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมาโดยตลอดทั้งสามประเด็น

การขับเคลื่อนที่สําคัญในส่วนของหัวข้อหลัก Open. คือ การเปิดกว้างไปสู่ทุกโอกาสด้านการค้าการลงทุน การส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนการจัดทํา FTA เอเชีย-แปซิฟิก (FTA-AP) โดยที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2022 ที่ผ่านมา ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและบทบาทขององค์กรการค้าโลก (WTO) และการประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 12 เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2022 ที่สมาพันธรัฐสวิส ที่ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังการประชุมในครั้งนี้ โดยเฉพาะในหัวข้อการค้าการลงทุน จะเป็นการเปิดโอกาส ให้รัฐมนตรีเอเปคร่วมกันติดตามผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของเอเปคตลอดทั้งปี และกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของเอเปคที่รองรับสถานการณ์การค้าโลกในปัจจุบัน โดยให้ความสําคัญกับทุกภาคส่วน ส่งเสริม การค้าการลงทุนที่เปิดกว้าง ยั่งยืน มีพลวัต และมีการเชื่อมโยงกัน

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีเอเปคในปีนี้ จะนําไปสู่ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาการทํางานในเอเปคที่สอดรับกับหัวข้อหลักการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปีนี้ ซึ่งก็คือ  Open. Connect. Balance.  ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินการของเอเปคให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและส่งต่อให้กับที่ประชุมผู้นําฯ ในปีนี้ต่อไป

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด