ข่าว

3 หน่วยงาน จ่าย "เยียวยากราดยิง" แล้วกว่า 13ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"โฆษกรัฐบาล" เผย 3 หน่วยงานพิจารณาจ่าย "เยียวยากราดยิง" ผู้เสียชีวิต37ราย บาดเจ็บ 10 ราย เบื้องต้นกว่า 13,185,555 บาท

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. นาย อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยประชาชนผู้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ จ.หนองบัวลำภู ขณะนี้ โดยเฉพาะผู้เสียชีวิตรวมผู้ก่อเหตุ 37ราย และผู้บาดเจ็บ 10 ราย
 

ล่าสุด 3 หน่วยงานของรัฐบาลได้เร่งให้ความช่วยเหลือ "เยียวยากราดยิง2565" ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยจ่ายเงินช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตแล้ว รวม 13,185,555 บาท ดังนี้ 

1. คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีมติให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตกรณีเหตุดังกล่าวในเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น เฉพาะผู้เสียหาย ไม่รวมถึงผู้ก่อเหตุและบุคคลในครอบครัวซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

- กรณีเสียชีวิต (ค่าจัดการศพและเงินทุนเลี้ยงชีพ) รายละ 200,000 บาท

- กรณีบาดเจ็บสาหัส รายละ 100,000 บาท

- กรณีบาดเจ็บไม่สาหัส รายละ 50,000 บาท

- กรณีทุพพลภาพ รายละ 200,000 บาท

ทั้งนี้ การช่วยเหลือจำนวนดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ จะได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมเพิ่มเติมต่อไป โดยล่าสุดวันนี้ (7 ต.ค. 65) กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยฯ ได้โอนเงินช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพและเงินทุนเลี้ยงชีพให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 34 ราย ๆ ละ 2 แสนบาท รวมเป็นเงิน 6,800,000 บาท (ยังไม่รวมถึงผู้ก่อเหตุและบุคคลในครอบครัว) ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
 

2. กระทรวงยุติธรรม ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์นี้ตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 โดย กรณีการเสียชีวิตจำนวน 36 ราย (ไม่รวมผู้ก่อเหตุ) ทายาทมีสิทธิได้รับเงินดังนี้

- ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 50,000 บาท

- ค่าจัดการศพ 20,000 บาท

- ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู 40,000 บาท

รวมเป็นเงิน 110,000 บาทต่อราย รวม 36 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 3,960,000 บาท  

กรณีบาดเจ็บจำนวน 10 ราย มีสิทธิได้รับเงินดังนี้

ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท ตามใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

- ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

- ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถ ประกอบการงาน ได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ไม่สามารถประกอบการงาน ไม่เกิน 1 ปี วันละ 315 บาทในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

- ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ไม่เกิน 50,000 บาท

3. กระทรวงแรงงาน การช่วยเหลือในส่วนของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กรณีผู้เสียชีวิต 37 ราย (เด็ก 24 ราย ผู้ใหญ่ 13 ราย) ดังนี้ 
ในจำนวนผู้เสียชีวิต 13 ราย

รายที่1-2 เป็นผู้ประกันตน ได้รับการช่วยเหลือค่าทำศพ+ค่าทดแทนกรณีตาย 120 เดือน และเงินบำเหน็จชราภาพ 
- รายที่ 1 รวมเป็นเงิน 1,163,786 บาท 
- รายที่ 2 รวมเป็นเงิน 1,134,245 บาท 
รวมรายที่ 1+2 เป็นเงิน 2,298,031 บาท 

รายที่ 3-7 เคยเป็นผู้ประกันตน 
- รายที่ 3 มีสถานะลาออก ตั้งแต่ปี 2547 มีเงินสมทบชราภาพ 2 งวด 199 บาท 
- รายที่ 4 สถานะลาออกตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 มีเงินสมทบชราภาพ 147 งวด 64,083 บาท (ไม่รวมดอกผล) 
- รายที่ 5 มีเงินสมทบชราภาพ 32,166 บาท (ไม่รวมดอกผล) 
- รายที่ 6 สถานะลาออก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีเงินสมทบชราภาพ 34 งวด 25,277 บาท (ไม่รวมดอกผล) 
- รายที่ 7 มีเงินสมทบชราภาพ 5,799 บาท 

ส่วนลำดับที่ 8-13 ไม่เคยเป็นผู้ประกันตน 
โดยสรุป สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับทายาทผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ประกันตนและเคยเป็นผู้ประกันตน รวมเป็นจำนวนเงิน 2,425,555 บาท 

 

นายอนุชา ระบุว่า ทั้งนี้ ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ จะพิจารณาดูแลเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ขณะปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน ให้ได้รับสิทธิจากกองทุนเงินทดแทน นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ตั้งศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัย เพื่อเร่งช่วยเหลือด้านประกันภัยคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประสบเหตุ จ.หนองบัวลำภู ด้วย

 

ติดตามข่าวสาร คมชัดลึก อื่นๆ ได้ที่

LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057
Instagram - https://www.instagram.com/komchadluek_online/

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด