ข่าว

คมนาคม ประเดิม ขอ "กู้เงิน" 1.5 หมื่นล้าน แค่เริ่มปีงบประมาณ ไม่กี่วัน

กระทรวงต่างประเทศ เสนอ กทม.-สมุทรปราการ เป็นวันหยุด พิเศษ ช่วงประชุมเอเปค เดือนหน้า ขณะที่ก."คมนาคม" ประเดิม ขอกู้เงิน 1.5 หมื่นล้านชดเชยรายได้

"ประชุมครม". เวลา 09.00 น. วันนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะทำหน้าที่ เป็นประธานในการประชุม หลังยุติการปฏิบัติหน้าไป38 วัน นอกจากการหารือกับ ครม.เรื่องการรับมือและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในหลายจังหวัดที่จะต้องเตรียมการในเรื่องการให้ความช่วยเหลือ ทั้งที่อยู่อาศัย สินค้าเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากในพื้นที่เพาะปลูกแล้ว ยังมีวาระการประชุมที่สำคัญ เตรียมการประชุมเอเปคในเดือนพฤศจิกายนและ การกู้เงิน กว่า 15,000 ล้านบาท ขงอกระทรวงกระทรวงคมนาคม

โดยในช่วงการประชุม เอเปค กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันพุธที่ 16 พ.ย. ถึงศุกร์ที่ 18 พ.ย. 2565 เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาด้านการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งเพื่อให้การอารักษาและรักษาความปลอดภัย

 

กระทรวงคมนาคมเสนอขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ( กรณีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับรายจ่าย) วงเงิน 15,200 ล้านบาท และกู้เงินระยะสั้น วงเงิน 1,500 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

กระทรวงการคลังเสนอ การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และ ดอกเบี้ย FIDF1 และ FIDF3

สำหรับวาระเพื่อทราบได้แก่ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอรายงานสถานภาพร่างกฎหมาย สถานะ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

รายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทา ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 27 กันยายน 2565)

 

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 2 /2565 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3 /2565 และรายงานภาวะ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2565

 

 

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม 2565

 

ติดตามคมชัดลึกได้ที่

 

Line:https://lin.ee/qw9UHd2-

 

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

ข่าวยอดนิยม