ข่าว

"ลุงตู่อยู่ต่อ" ศาลให้นับวาระดำรงตำแหน่งนายกฯ 6 เมษายน 2560

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ประยุทธ์" รอด นับวาระดำรงตำแหน่งนายกฯ มติ 6:3เริ่มวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 6 เมษายน 2560 อยู่เป็นนายกรัฐมนตรีได้ถึงปี2568

ใจความสำคัญของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ในการวินิจฉัยมาตรา158  วรรค 4 เห็นว่า ความเป็นนายกรัฐมนตรี จะสมบูรณ์ ตามรัฐธรรมนูญ ก็ต่อเมื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองส่าวนบทเฉพาะกาลมาตรา264 เขียนขึ้นในรัฐธรรมนูญ2560   มีความมุ่งหมายจะให้ใช้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  แต่ทั้งสองมาตรานี้ จะใช้บังคับก่อนรัฐธรรมนูญบังคับใช้ไม่ได้ นั่นหมายความว่า การนับระยะเวลา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของพลเอกประยุทธ์ 8ปีเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 ด้วยมติ 6 ต่อ 3 

มีรายงานว่ามติ 6 ต่อ 3 เสียงข้างมากประกอบด้วย 1.นายวรวิทย์ กังศศิเทียม, 2.นายปัญญา อุดชาชน 3.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม 4.นายจิรนิติ หะวานนท์ 5.นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์, และ 6.นายวิรุฬห์ แสงเทียน

ส่วน 3 เสียงข้างน้อย ประกอบด้วย 1.นายนครินทร์​ เมฆไตรรัตน์, 2.นายทวีเกียรติ​ มีนะกนิษฐ์, และ 3.นาย​นภดล เทพพิทักษ์

 

ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่เอกสารที่อ้างว่าเป็นของ มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ให้ความเห็นต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ   

 

ประเด็นที่เป็นปัญหานับ"วาระดำรงตำแหน่งนายกฯ"   ประยุทธ์ 8ปี ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 264   สามารถนับรวมเข้ากับวาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ 8 ปี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่ เริ่มนับตั้งแต่เมื่อใด สรุปสาระสำคัญได้ว่า

 

รัฐธรรมนูญ 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 6 เมษายน 2560 จึงมีผลบังคับตั้งแต่วันที่วันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นต้นไป และไม่อาจมีผลไปถึงการใดๆ ที่ได้ดำเนินการมาแล้วโดยชอบก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ


การที่จะได้มาซึ่ง ครม.ตามรัฐธรรมนูญ 2560 จะกระทำได้ต่อเมื่อการเลือกตั้งทั่วไปมี ส.ส.และ ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ก่อน แต่ประเทศไม่อาจว่างเว้นการมี ครม. และนายกรัฐมนตรี เพื่อบริหารประเทศได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีบทเฉพาะกาลเพื่อกำหนดให้การบริหารราชการแผ่นดิน สามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด


นี่เป็นที่มาบทบัญญัติ มาตรา 264  ให้ ครม.ที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็น ครม.ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่า ครม.ที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก จะเข้ารับหน้าที่ โดยมีบทบัญญัติผ่อนปรนเกี่ยวกับคุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่บางประการไว้ให้เป็นการเฉพาะ

 

ติดตามคมชัดลึกได้ที่

 

Line:https://lin.ee/qw9UHd2-

 

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ