ข่าว

"ศาลรัฐธรรมนูญ" วินิจฉัย นายกฯ 8 ปี 15.00 น. ชมสด ได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นับถอยหลัง 1 ชั่วโมง ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านลงมติ อ่านคำวินิจฉัย วาระดำรงตำแหน่ง "นายกฯ 8 ปี" พล.อ.ประยุทธ์ ไปต่อ หรือพอแค่นี้

รัฐธรรมนูญมาตรา 158 วรรค 4 กำหนดวาระดำรงตำแหน่งนายกฯไว้รวมกันแล้ว ไม่เกิน 8 ปี แต่กรณีของพลเอกประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 2ครั้ง ตามรัฐธรรมนูญ 2ฉบับ คือรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 และรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งรับรองสถานะนายกรัฐมนตรี จากรัฐธรรมนูญ 2557 ไว้ในบทเฉพาะกาล ทำให้การตีความวาระดำรงตำแหน่ง"นายกฯ 8 ปี" เป็นไปได้ 3 แนวทางประกอบไปด้วย

 

1.เอารัฐธรรมนูญ มาตรา 158 ผนวกกับมาตรา 264 เริ่มนับวาระดำรงตำแหน่งนายกฯ 8ปี ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 นั่นหมายความว่า 23 สิงหาคม 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งครบแปดปีตามที่ระบุไว้รัฐธรรมนูญ ถือเป็นการตีความอย่างเคร่งครัด

 

2.มาตรา158 บทเฉพาะกาลมาตรา264 เขียนขึ้นในรัฐธรรมนูญ2560   มีความมุ่งหมายจะให้ใช้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  แต่ทั้งสองมาตรานี้ จะใช้บังคับก่อนรัฐธรรมนูญบังคับใช้ไม่ได้ นั่นหมายความว่า การนับระยะเวลา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของพลเอกประยุทธ์ 8ปีเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560  การนับเช่นนี้  ทำให้มีคำถามว่า แล้วที่ พลเอก ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้รับโปรดเกล้าฯมาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 – 5 เมษายน 2560 พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแบบไหน หากตีความตามแนวทางนี้แนวทางนี้ ทำให้พลเอกประยุทธ์ สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีก 2 ปีเศษ

 

3.เป็นนายกรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งมีอยู่หลายมาตรา ไม่ว่าจะเป็นมาตรา 158 มาตรา 159  มาตรา 88 มาพิจารณาร่วมกัน ก่อนลงมติร่วมกันตามมาตรา 272  ตามนัยยะนี้ให้ความสำคัญกับบทบัญญัติมาตรา 158 เรื่องการเข้าดำรงตำแหน่ง ไม่เกี่ยวกับมาตรา 264 ซึ่งเป็นการใช้อำนาจบริหาร บัญญัติไว้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน  หมายความว่านับวาระดำรงตำแหน่งนายกฯ ประยุทธ์ 8ปี ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2562 

ชมสดได้ที่นี่

https://www.youtube.com/watch?v=v2FwRZLoNKA

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด