ข่าว

ประยุทธ์ รอด มติศาลรัฐธรรมนูญ เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ ปี2560

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ลุงตู่ อยู่ต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ วาระดำรงตำแหน่งนายกฯไม่เกิน 8 ปี ตามมาตรา 158 วรรค เริ่มนับจากวันที่ บังคับใช้รัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย คำร้องประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอก "ประยุทธ์" จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา158 ต้องเป็นนายกรัฐมนตรี  ตามรัฐธรรมนูญมาตรา159 ที่มีหลักการสำคัญว่า ต้องเป็นผู้มีรายชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่พรรคการเมืองเสนอ จึงถือเป็นนายกรัฐมนตรีบริบูรณ์

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


ส่วนการเป็นนายกรัฐมนตรีตามบทเฉพาะกาล รัฐธรรมนูญ ตาม 264 เห็นว่า ไม่ถือเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560  แต่ต้องนับเอาวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 มาบังคับกับการเป็นนายกรัฐมนตรี ตามหลักกฎหมายมีสภาพบังคับนับแต่วันประกาศใช้  มติของศาลรัฐธรรมนูญทำให้ ระยะเวลาที่พล.อ.ประยุทธ์ สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ ถึงปี 2568

 

รับชมศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยฯได้ที่นี่

https://www.youtube.com/watch?v=v2FwRZLoNKA

ติดตามคมชัดลึกได้ที่

 

Line:https://lin.ee/qw9UHd2-

 

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

 

logoline