ข่าว

"ประยุทธ์" 8 ปี เห็นเค้าลางคำตอบ จาก ศาลรัฐธรรมนูญ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประมวลความเคลื่อนไหว ก่อนศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย วาระดำรงตำแหน่งนายกฯ "ประยุทธ์" 8 ปี นัดหมายชุมนุม เหมือนรู้คำตอบล่วงหน้า

โค้งสุดท้ายก่อน"ศาลรัฐธรรมนูญ" วินิจฉัย วาระดำรงตำแหน่งนายกฯ ประยุทธ์ 8ปี  วันที่ 30 กันยายน 2565 หลายฝ่ายเชื่อไปแล้วว่าจะมีคำตอบอย่างไร  โดยก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่เอกสารที่อ้างว่าเป็นของ มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ให้ความเห็นต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ   

ในประเด็นที่เป็นปัญหานับ"วาระดำรงตำแหน่งนายกฯ"   ประยุทธ์ 8ปี ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 264   สามารถนับรวมเข้ากับวาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่ เริ่มนับตั้งแต่เมื่อใด สรุปสาระสำคัญได้ว่า

 

รัฐธรรมนูญ 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 6 เมษายน 2560 จึงมีผลบังคับตั้งแต่วันที่วันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นต้นไป และไม่อาจมีผลไปถึงการใดๆ ที่ได้ดำเนินการมาแล้วโดยชอบก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ


การที่จะได้มาซึ่ง ครม.ตามรัฐธรรมนูญ 2560 จะกระทำได้ต่อเมื่อการเลือกตั้งทั่วไปมี ส.ส.และ ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ก่อน แต่ประเทศไม่อาจว่างเว้นการมี ครม. และนายกรัฐมนตรี เพื่อบริหารประเทศได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีบทเฉพาะกาลเพื่อกำหนดให้การบริหารราชการแผ่นดิน สามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด


นี่เป็นที่มาบทบัญญัติ มาตรา 264  ให้ ครม.ที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็น ครม.ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่า ครม.ที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก จะเข้ารับหน้าที่ โดยมีบทบัญญัติผ่อนปรนเกี่ยวกับคุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่บางประการไว้ให้เป็นการเฉพาะ

ผลของมาตรา 264 ครม.รวมทั้ง "นายกรัฐมนตรี" ที่ดำรงตำแหน่งอยู่เฉพาะ ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 จึงเป็น ครม. ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญ 2560 ใช้บังคับ คือ วันที่ 6 เมษายน 2560 ระยะเวลาตาม มาตรา 158 วรรค4 วาระดำรงตำแหน่งนายกฯ ประยุทธ์ 8ปี จึงเริ่มนับตั้งแต่บัดนั้น คือวันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นต้นไปหากผลการวินิจฉัยเป็นไปตามที่มีการคาดการกันไว้ พลเอกประยุทธ์ จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี ได้จนกว่า สภาจะครบวาระ เดือนมีนาคมปีหน้าหากไม่มีการยุบสภา  แต่การเลือกตั้งครั้งหน้า จะมีโอกาสได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดทนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองใดน้อยมาก  เพราะมีอายุในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกเพียงครึ่งวาระเท่านั้น

 

แบบสอบถามออนไลน์ หากพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯหลังวันที่ 30 ก.ย. กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ

การคาดหมายคำวินิจฉัย ล่วงหน้า ก่อให้เกิดอากัปกิริยาตามมาทางการเมือง เพราะนอกจากคณะหลอมรวมประชาชน จะนัดชุมนุมหลังคำวินิจฉัยแล้ว ยังมีกลุ่มเคลื่อนไหว นัดหมายกันอีกหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มไทยไม่ทน กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม แสดงความประสงค์จะลงถนน  แม้นักวิชาการรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อย่าง โอฬาร ถิ่นบางเตียว จะมองว่านี่เป็นหนทางที่ประนีประนอมมากที่สุดทางการเมืองก็ตาม

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่

Line:https://lin.ee/qw9UHd2-

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote

https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ