ข่าว

กองทัพบก อบรม ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ให้กำลังพล ต่อยอด น้องบอส

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กองทัพบกจัดอบรม ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ให้กำลังพล ต่อยอด น้องบอส นำความรู้จากเรียนรักษาดินแดน ช่วยชีวิตเด็กถูกไฟดูด

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)เป็นประธาน ในพิธีการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support -BLS) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) สำหรับกำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพบก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายให้หน่วยทหารและส่วนราชการอบรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน และนำมาขยายผล โดยกรมแพทย์ทหารบกดำเนินการฝึกอบรมในวันที่ 26-27 ก.ย. 65  ที่กองบัญชาการกองทัพบก มีกำลังพล 500 นาย เข้ารับการอบรม

การฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลมีความรู้และทักษะที่จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยการบรรยายประกอบการฝึกปฏิบัติ ใช้หุ่นฝึกฯ และเครื่อง AED โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และอ้างอิงจากมาตรฐาน American Health Association (AHA)

 

กองทัพบก จัดอบรมกู้ชีพฉุกเฉิน

ทั้งนี้ กรมแพทย์ทหารบกได้จัดทำหลักสูตรสำหรับครูฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานของกรมยุทธศึกษาทหารบก โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาบทเรียนในเรื่องการใช้เครื่อง AED ทั้งนี้ได้ดำเนินการผลิตครูฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมของกองทัพบก ในปี 2564 ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่กำลังพล 20 นาย จากกองพันเสนารักษ์จำนวน 4 กองพัน เพื่อทำหน้าที่ครูผู้สอนและฝึกอบรมให้ความรู้แก่ทหารกองประจำการเหล่าแพทย์ และได้ขยายผลการฝึกภายในหน่วยทหารในลักษณะ Unit School

โดยกรมแพทย์ทหารบกและโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกทั้ง 37 แห่ง เป็นผู้ฝึกสอน กำกับดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดรวมทั้งดำเนินการขยายผลการฝึกอบรมให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัวภายในหน่วยทหารของกองทัพบกด้วย

ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวกับกำลังพลที่เข้ารับการอบรม ว่า การอบรมการช่วยชีวิตนี้ ถือเป็นทักษะขั้นพื้นฐานมีความจำเป็นและมีประโยชน์ โดยเฉพาะเมื่อประสบเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถช่วยเหลือได้ตามหลักการทางการแพทย์อย่างถูกต้อง เป็นการส่งเสริมสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อไปในอนาคต

กำลังพล กองทัพบก สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปขยายผลให้แก่กำลังพลอื่นๆ และครอบครัว เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ และจะได้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย สร้างจิตสำนึกแห่งจิตอาสา และการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่

Line:https://lin.ee/qw9UHd2-

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote

https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ