ข่าว

30 กันยา ศาลรัฐธรรมนูญ พิพากษา ประยุทธ์ 8ปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วาระดำรงตำแหน่งนายกฯ ประยุทธ์ 8ปี จะได้ไปต่อ หรือต้องปิดฉาก นายกรัฐมนตรี รอฟังคำวินิจฉัย จากศาลรัฐธรรมนูญ 30 กันยายนนี้

24 สิงหาคมที่ผ่านมา  ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 5:4 สั่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี กรณีวาระดำรงตำแหน่งนายกฯ ประยุทธ์ 8ปี จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170วรรคสาม ประกอบมาตรา 82ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 17 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158วรรคสี่ หรือไม่

คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติไว้ว่า หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับคําร้องตามวรรคหนึ่ง

 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทําไปก่อนพ้นจากตําแหน่ง

กรณี ประยุทธ์ 8ปี ศาลรัฐธรรมนูญนัดหมายอ่านคำวินิจฉัย และลงมติวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นี้

 

หลังจากศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัยแล้ว คณะหลอมรวมประชาชน ซึ่งจัดเวที อภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ 8ปี  มีนัดหมายชุมนุมติดตามสถานการณ์ หลังคำพิพากษาด้วย

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่

Line:https://lin.ee/qw9UHd2-

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote

https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ