ข่าว

นายกฯเล็ก ทั่วไทยร่วมปฏิบัติการบนฐานวิจัยหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นายกฯเล็ก" ทั่วประเทศ ร่วมปฏิบัติการบนฐานวิจัยหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง รุ่นที่ 1 โดยบพท.ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสมาคมสันนิบาตเทศบาลคึกคัก หวังนำหลักงานวิชาการและการวิจัย ลงลึกพัฒนาแก้ปัญหาเมือง

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ สมาคมสันติบาตรเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ย่านตลิ่งชัน ได้มีการเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ซึ่งดำเนินการโดยเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมืองและท้องถิ่น (บพท.) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งมีนายกเทศมนตรีจากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมทั้งระบบออนไซต์และออนไลน์กว่า 200 คน

 

โดยมีวิทยากรระดับประเทศเป็นผู้มาบรรยาย โดยวันนี้เป็นวันแรกของหลักสูตรที่ได้เปิดดำเนินการอบรมโดยเน้นไปที่หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาเมืองของโลกในปัจจุบัน” และได้เปิดโอกาสให้นายกเทศมนตรีที่มีผลงานโดดเด่นได้แสดงวิสัยทัศน์เพื่อนำไปเสนอการพัฒนาเมืองในพื้นที่ของตนเอง

 

เรื่องนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายกเทศมนตรีนครยะลา ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองยะลาจนได้รับรางวัลระดับประเทศว่า เทศบาลเมืองยะลาเป็นเพียงเทศบาลเล็ก ๆ แต่มีต้นทุนสำคัญที่มีอยู่ทั้งเรื่องการเป็นเมืองน่าอยู่ผังเมืองสวยงามติดลำดับ 23 ของโลก รวมถึงเมืองสะอาด และเทศบาลได้เข้าไปพัฒนาด้วยการนำเอาโครงการสร้างการสื่อสารทั้งหมดมาใช้ในการพัฒนาเมือง โดยใช้หลัก 6 C คือ ความสะอาด (Cleanliness) การทำงานร่วมกัน (Collaboration) การเชื่อมต่อ (Connectivity) วัฒนธรรม (Culture) ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive) และความสะดวกสบาย (Comfort) โดยทำให้คุณภาพชีวิตของคนในเมืองยะลาดีขึ้น มีความสุขมากยิ่งขึ้น

 

นอกนั้นยังมีเรื่องของ การปรับโครงสร้างเมืองด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และ Logistic โดยใช้ทุนเดิมที่มีอยู่ คือ ทุนความสะอาด ทุนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ทุนสิ่งแวดล้อม ทุนด้านการศึกษา การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภาคใต้ และทุนทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วางตำแหน่งเมืองให้เป็นเมืองแห่งความสมานฉันท์ ที่ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างเมืองยะลาให้น่าอยู่ด้วยการสร้างแบรนด์ให้เมืองยะลา เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นตัวตนไม่เหมือนใคร

 

นายกฯเล็ก ทั่วไทยร่วมปฏิบัติการบนฐานวิจัยหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง

นายกฯเล็ก ทั่วไทยร่วมปฏิบัติการบนฐานวิจัยหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง

 

ด้านนางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีหญิงที่ครองตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นมายาวนานกว่า 23 ปีและนำผลงานมาสร้างความประจักษ์จนทำให้ประชาชนในพื้นที่เลือกเข้ามาพัฒนาเมืองคอนสวรรค์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา มีการใช้สังคมออนไลน์ในการสื่อสารกับกลุ่มคนเพื่อให้รู้ปัญหาและแก้ปัญหา แม้จะเป็นผู้หญิงแต่ไม่เคยกลัวความลำบาก ความสกปรกเดินหน้าลุยสู้งานจนได้ใช้ประชาชนในพื้นที่

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายกเทศมนตรีนครยะลา

นายกฯเล็ก ทั่วไทยร่วมปฏิบัติการบนฐานวิจัยหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง

 

ในขณะที่การบรรยายในวันนี้กับหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาเมืองของโลกในปัจจุบัน” ซึ่งมีนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ มาบรรยายในหัวข้อการเมืองโลกผลกระทบกับเมืองเรา ได้กล่าวถึงการเมืองในระดับโลกที่แม้จะอยู่ไกลจากประเทศไทยแต่หากเกิดความขัดแย้งกันก็จะส่งผลกระทบกับชีวิตกับคนไทยไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะกรณีของยูเครนกับรัสเซียที่มีปัญหาสู้รบกันทำให้ราคาน้ำมันในไทยแพงขึ้นและอีกปัจจัยหลาย ๆ อย่าง

 

ในขณะที่รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บรรยายหัวข้อ เศรษฐกิจโลกพลิกผวนแบบนี้มีโอกาสดี ๆ อยู่ตรงไหน ซึ่งได้เชื่อมโยงให้เห็นโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชนที่แต่ละแห่งมีต้นทางผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่แตกต่างกัน จะต้องนำเอาสิ่งที่ชุมชนและแต่ละเมืองมีนำมาพัฒนา ต่อยอดให้ออกสู่ตลาดโลกได้ แม้จะมีอุปสรรคหลายอย่างแต่มีโอกาสสำหรับคนทีคิดก่อนและลงมือทำก่อนเสมอ

 

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในกลักษณะ active learning ของหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 นี้เป็นส่งนหนึ่งของโครงการยกระดับองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นด้วยข้อมูล และความร่วมมือระดับประเทศ ที่เน้นการลงมือพัอบรมเป็นระยะเวลา 1 ปี ที่มุ่งเน้นการมีพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักพัฒนา การวิเคราะห์และถอดบทเรียน และที่สำคัญ ลงมือปฎิบัติการพัฒนาทัองถิ่นบนฐานของงานวิจัย

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่

Youtube -https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

LineToday -https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง “คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565” ใครคือ 6 Candidate กับ 8 สาขา Popular Vote https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ