ข่าว

"สมาชิกวุฒิสภา" ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ "กระตุ้นการท่องเที่ยว"

"สมาชิกวุฒิสภา" ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน และ จังหวัดลำปาง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ "กระตุ้นการท่องเที่ยว"

วันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 พร้อมด้วย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) เข้าประชุมร่วมกับ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวิทยา สะคำปัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายไชยยง รัตนอังกูร ผู้ก่อตั้ง บริษัท ลำพูน ซิตี้แล็บ จำกัด และตัวแทนภาคเอกชน เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน และ "กระตุ้นการท่องเที่ยว"

 

จากนั้น คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา ได้ประชุมร่วมกับนายจำลักษ์ กันเพ็รช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อาจารย์ช้าง นายประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล ช่างหนัง เจ้าของแบรนด์ Papacraft และนักออกแบบรุ่นใหม่  (Young Craft Designer) จังหวัดลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็น “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง” และ "กระตุ้นการท่องเที่ยว" จากนั้นคณะได้เดินทางลงพื้นที่กาดกองต้า และกาดกองคราฟต์ ในจังหวัดลำปาง

 

 

สว.เดินทางพบปะประชาชน

 

สำหรับ การลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา ในครั้งนี้ เป็นการช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อีกทั้งคณะกรรมการฯ จะนำประเด็นที่ได้รับไปดำเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา

ข่าวยอดนิยม