ข่าว

จับตา ครม.เคาะปลัดเกษตรฯคนใหม่ พร้อมมาตรการเยียวยาค่าไฟ - ภัยพิบัติ

ที่ประชุมครม. มีวาระพิารณาสำคัญ ทั้งการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาด "เฉลิมชัย" เสนอ "ประยูร" รวมถึงพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชน เยียวยาค่าไฟ และ แผนรับมืออุทุกภัยฝนตกหนัก

วันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล ในที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. คาดว่าจะมีการวาระหารือเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการรับมือกับสถานการณ์ฝนตก อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน หลังพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษานายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดกระบี่ 

ส่วนข้อเสนอของแต่ละกระทรวงที่จะมีการพิจารณา ประเด็นที่น่าสนใจ คือ   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหา เครื่องจักรกลสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง

กระทรวงพลังงาน จะเสนอการกู้เงินเพื่อบริหารภาระค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (FT) ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 และมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง หรือรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายงานการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
 

อีกประเด็นที่ต้องจับตา คือ วาระการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงสำคัญ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กำลังจะเกษียณอายุราชการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่ โดยคาดว่าวันนี้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอชื่อ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวง

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายตำแหน่ง เช่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่นาย นิพนธ์ บุญญามณี ประกาศลาออก , รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ศาลสั่งให้ นาง กนกวรรณ วิลาวัลย์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ 


ขณะที่บรรยากาศ ก่อนการประชุมนั้น พบว่า พลเอกประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม​ ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมเช่นเดิม แต่ยังคงประชุมผ่านระบบ Video Conference ส่วนรัฐมนตรีบางคนก็ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากติดภารกิจ เช่น นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ติดภารกิจที่ประเทศฟินแลนด์ , นายจุรินทร์​ ลักษณศิษฎ์​ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดภารกิจที่ประเทศมองโกเลีย​ , นางกนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ อยู่ระหว่างศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่​

ข่าวยอดนิยม