ข่าว

เปิดข้อกฎหมายที่ทำให้ พล.อ. "ประยุทธ์" หลุด จาก "นายกรัฐมนตรี"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มีกฎหมาย ไม่กี่มาตรา เป็นเงื่อนไขสำคัญ ทำให้พลเอก "ประยุทธ์" ต้องพ้นตำแหน่ง "นายกรัฐมนตรี" วาระ "นายก8ปี" ตาม "รัฐธรรมนูญ"

รัฐธรรมนูญ2560 มาตรา 158 วรรค 2 กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159   โดยที่วรรค 4 ของมาตรา 158 กำหนดไม่ให้นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปี ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่ง

การกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายก8ปี มีปัญหาตามมา เพราะ

 

เปิดข้อกฎหมายที่ทำให้ พล.อ. "ประยุทธ์" หลุด จาก "นายกรัฐมนตรี"

บทเฉพาะกาลมาตรา 264 วรรคแรก กำหนดไว้ว่า ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ โดยให้นำความในมาตรา 263 วรรคสาม มาใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม

 

รัฐธรรมนูญมาตรา 263 มีสาระสำคัญ ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ตามลำดับ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นี่เอง  เป็นผู้เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ จนทร์โอชา ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557

อีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ฝ่ายค้าน  นำมาใช้ผูกมัดว่าพลเอกประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 คือ การที่ปปช.ให้เหตุผล พลเอกประยุทธ์ ไม่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน เมื่อครั้งเขารับตำแหน่งหลังเลือกตั้งปี 2562 ด้วยการอ้าง กฎหมายปปช.มาตรา 105วรรค4 ว่าเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สิน เพื่อเป็นใช้หลักฐาน มิใช่เป็นการยื่นเนื่องจากการเข้ารับรับตำแหน่งใหม่


สาระสำคัญกฎหมายปปช.มาตรานี้  เขียนไว้ว่า กรณีพ้นจากตําแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งใหม่ ภายในหนึ่งเดือน ผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตําแหน่งและกรณีเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้นจะยื่นเพื่อเป็นหลักฐาน

ฝ่ายค้านขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย ตามมาตรา 7 (9) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเนื่องจากดำรงตำแหน่งครบกำหนดเวลา ตามมาตรา 170 วรรค 2 และมาตรา 158 วรรค 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

เปิดข้อกฎหมายที่ทำให้ พล.อ. "ประยุทธ์" หลุด จาก "นายกรัฐมนตรี"

ขณะเดียวกันก็ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งตามมาตรา 82 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย ป้องกันความยุ่งยากที่จะตามมา

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พล.อ.ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ตามที่ฝ่ายค้านร้องขอแล้วเมื่อวานนี้  แต่ดูเหมือนฝ่ายค้านจะเรียกร้องไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ ให้ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนสรรหานายกฯคนใหม่ในสภา

ขณะที่พล.อ.ประยุทธ์มีเวลา 15 วันทำคำชี้แจงข้อกล่าวหาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานับจากวันนี้ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่
Line:https://lin.ee/qw9UHd2
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote
https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด