ข่าว

"ทุกปัญหาย่อมมีทางออก" สว.สมชาย เสนอแแบบนี้ ผ่าทางตัน"สภาล่ม"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สมาชิกวุฒิสภา" "สมชาย แสวงการ" เสนอ2แนวทางแก้ไขปัญหา "สภสาล่ม" เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเลือกตั้ง ยันเสร็จทันก่อนครบวาระ 4ปี

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เสนอแนวทางแก้ปัญหา "สภาล่ม" เพื่อพิจารณา ร่างกฎหมายเลือกตั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

#สภามีไว้ทำไม

#อย่าหักด้ามพร้าด้วยเข่า

2 แนวทาง1ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาการล่มสภา

เสนอต่อพี่น้องประชาชนและสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน 

ประกอบการพิจารณาพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส ให้แล้วเสร็จในวาระ3  (15 สค65)  ดังนี้
 

แนวทางที่ 1 ) พิจารณาผ่านวาระ 3 ตามที่สมาชิกรัฐสภาลงมติส่วนใหญ่เห็นชอบเสนอแก้ไขไปแล้ว(สูตร500) ให้ลุล่วง จากนั้น ประธานรัฐสภา จะส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต)ใน15วัน และกกตอาจมีความเห็นกลับมาหรือไม่ภายใน10วัน   รัฐสภาอาจมีมติแก้ไขหรือมีมติไม่แก้ไขก็ได้ 
เมื่อประธานรัฐสภาส่งร่างพรป เลือกตั้งสส ให้นายกฯเพื่อ โปรดเกล้าฯ 
ฝ่ายที่เห็นต่างจาก สูตร100 หรือ สูตร500 ย่อมสามารถยื่นร้องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยได้   ซึ่งศาลจะรับไว้วินิจฉัยอาจใช้เวลาประมาณ45-60วันหรือ มากน้อยกว่านั้น
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมเป็นที่ยุติและผูกพันทุกองค์กร
ถ้าผลวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญ   รัฐสภาต้องนำร่าง พรป เลือกตั้งสส มาแก้ไขปรับปรุงอีกครั้งก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ 

สรุปรวมเวลาทั้งหมดตามแนวทางที่1 จะ แล้วเสร็จทันก่อนครบวาระ 4ปี ของสภาผู้แทนราษฎร และย่อมทันก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้า แน่นอน

แนวทางที่2) โหวตวาระ3  ด้วยเสียงโหวตเห็นชอบไม่พอถึงกึ่งหนึ่งของ สมาชิกรัฐสภา
       
ด้วยเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา132(1)ระบุให้คะแนนให้ความเห็นชอบของการพิจารณาพรบประกอบรัฐธรรมนูญวาระ3 ต้องได้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู่ หมายความว่า แม้จะโหวตวาระ3 สูงมากเพียงใด ย่อมต้องมีเสียงเห็นชอบมากเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาปัจจุบัน727คนหรือต้องมากเกิน364 คะแนน ซึ่งยากมากที่จะผ่านด่านนี้ในเวลานี้
หากพรป เลือกตั้งสส ตกไปเพราะเสียงเห็นชอบไม่มากพอ ก็สามารถเร่งแก้ไขได้ทันทีคือ
1) ครม และหรือสส สามารถเสนอร่างพรป เลือกตั้งสส ใหม่ เข้าสู่วาระ1รับหลักการใหม่ ได้ทันก่อนปิดสมัยประชุม18กย และให้กมธวิสามัญเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จ และเร่งบรรจุวาระ2-3ในคราวเปิดสมัยประชุมหน้าวันที่ 1พย  ซึ่งสามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จทั้งกระบวนการผ่าน กกต หรือศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนหมดวาระของสภาผู้แทนราษฎร  24 มีค2566 

2)สส ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ที่ไม่เห็นด้วยกับ สูตรหาร100 ควรเสนอ แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 มาตรา94 ที่ยังคงค้างอยู่ในเรื่องการคำนวณสสพึงมีไวให้เสร็จสิ้นกระแสความไปในคราวเดียวกัน

สรุปได้ว่า รวมเวลาทั้งหมด ตามแนวทางที่2 ย่อมแล้วเสร็จทันก่อนครบวาระ 4ปี ของสภาผู้แทนราษฎร และทันก่อน การเลือกตั้งครั้งหน้า เช่นกัน

: ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะหากมีการยุบสภาและไม่มีพรปเลือกตั้งสส 

ถ้ามีการยุบสภาและไม่มีพรป เลือกตั้งสส จะจัดให้มีการเลือกตั้งมิได้นั้น  ไม่เป็นสิ่งที่ควรกังวลเช่นนั้น
เพราะตามรัฐธรรมนูญ2560 มาตรา5วรรค2 ระบุว่า เมื่อไม่มีบทบัญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้การกระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทย………

ดังนั้นหากมีการยุบสภาเกิดขึ้นก่อนกฎหมายแล้วเสร็จ  คณะรัฐมนตรี  สามารถออกพระราชกำหนดแก้ไขพรบเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งตามที่เคยถือปฏิบัติเป็นประเพณีได้แน่นอน 

แม้บางส่วนจะอ้างว่าเป็นความต่างใน ศักดิ์ชั้นของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ กับ ศักดิ์ชั้นของพระราชบัญญัติ ย่อมไม่ใช่ปัญหา เพราะต่างเป็น กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ทั้งคู่ เมื่อไม่มีกฎหมายเลือกตั้งและจำเป็นต้องมีการเลือกตั้งขึ้นจึงถือเป็นกรณีฉุกเฉิน ที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ จึงต้องตราพระราชกำหนดขึ้นและที่ผ่านมามีกรณีตัวอย่างที่ตรวจสอบพบว่า เคยปฏิบัติตามประเพณีกฎหมาย ออกพระราชกำหนดเลือกตั้งอย่างน้อยรวม 3 ครั้ง คือ  

1) พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2526
2) พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2529
3) พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2538


#ทุกปัญหาย่อมมีทางออก

#เกียรติยศย่อมเกิดจากการกระทำที่สุจริต

ด้วยความเคารพในความเห็นต่างและการทำหน้าที่

เพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีแห่งสมาชิกรัฐสภา

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote  

https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ