ข่าว

"น้ำมันแพง" กระทบ "รายได้"ประชาชนมากที่สุด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นิด้าโพล" ชี้ ประชาชนเดือดร้อนจากปัญหา "น้ำมันแพง" กระทบ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมากที่สุด ขณะที่ "รายได้" ไม่เพิ่มขึ้น

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ปัญหาการใช้จ่ายของประชาชน” ทำการสำรวจระหว่าง
วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับปัญหาการใช้จ่ายของประชาชน ถึงการใช้จ่ายในปัจจุบันที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุด 5 อันดับแรกพบว่า

อันดับ 1 ร้อยละ 32.73 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง อันดับ 2 ร้อยละ 25.79 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านอาหารประจำวัน อันดับ 3 ร้อยละ 13.47 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในครัวเรือน อันดับ 4 ร้อยละ 6.10 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านแก๊สหุงต้ม
อันดับ 5 ร้อยละ 3.36 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านการผ่อนชำระค่ารถ

 

"น้ำมันแพง" กระทบ "รายได้"ประชาชนมากที่สุด

จากการสำรวจเมื่อถามถึงรายได้ปัจจุบันของประชาชน พบว่า
ร้อยละ 47.10 ระบุว่า รายได้ลดลง
รองลงมา ร้อยละ 46.72 ระบุว่า รายได้เท่าเดิม
และร้อยละ 6.18 ระบุว่า รายได้มากขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับรายจ่ายในแต่ละเดือนของประชาชน
พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 60.06 ระบุว่า รายได้น้อยกว่ารายจ่าย
รองลงมา ร้อยละ 32.62 ระบุว่า รายได้พอ ๆ กับรายจ่าย
และร้อยละ 7.32 ระบุว่า รายได้มากกว่ารายจ่าย

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.61 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.30 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 17.99 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.53 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.57 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง ร้อยละ 20.81 ไม่มีรายได้
ร้อยละ 23.55 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท
ร้อยละ 29.19 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
ร้อยละ 9.30 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
ร้อยละ 3.66 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท
ร้อยละ 5.72 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป
ร้อยละ 7.77 ไม่ระบุรายได้

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Website  http:// http://www.komchadluek.netpublisher
Facebook - http://www.facebook.com/komchadluek
LineToday- http://today.line.me/th/v2/publisher/100057

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด