ข่าว

ผลสำรวจ "นิด้าโพล" ชี้คนชอบ "ปลดล็อกกัญชา"

ผลสำรวจ "นิด้าโพล" ชี้คนชอบ "ปลดล็อกกัญชา"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมอนามัยขอพลัง อสม.ช่วยทำความเข้าใจ เรื่องการใช้ "กัญชา" หลัง "นิด้าโพล" ชี้ว่าชาวบ้านชอบนโยบาย "ปลดล็อกกัญชา"

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้ำ) เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่องการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

 

ผลสำรวจ "นิด้าโพล" ชี้คนชอบ "ปลดล็อกกัญชา"

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 34.81ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้ ไม่เห็นด้วยร้อยละ 24.89 ระบุว่า กัญชาเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อเด็กและเยาวชน เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง ขณะที่บางส่วนระบุว่า ประชาชนยังไม่มีความรู้เรื่องกัญชามากพอ ภาครัฐไม่สามารถควบคุมการใช้กัญชาได้

ด้านความกังวลของประชาชนต่อปัญหาการใช้กัญชาอย่างไม่เหมาะสมในหมู่เด็กและเยาวชน ร้อยละ 42.44ระบุว่ากังวลมาก รองลงมา ร้อยละ 29.62ระบุว่าค่อนข้างกังวล


สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบการใช้กัญชาของคนไทยในอนาคต พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 34.05ระบุว่า ใช้ทางการแพทย์ ร้อยละ 31.15ระบุว่าใช้เพื่อการสันทนาการ ร้อยละ 22.21 ระบุว่าใช้ในการประกอบอาหารหรือเครื่องดื่ม

เมื่อถามถึงประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาของประชาชน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 67.02ระบุ ไม่เคยมีประสบการณ์ใด ๆเกี่ยวกับกัญชา ร้อยละ 32.98ระบุว่า เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชา

ตัวอย่างร้อยละ 60.65เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชา โดยใช้เพื่อประกอบอาหารหรือเครื่องดื่ม รองลงมาร้อยละ 30.56ระบุว่าการเสพหรือสูบกัญชา และใช้รักษาโรคร้อยละ21.06ระบุว่าใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ แก่ประชาชนในการใช้กัญชาเพื่อสุขภาพ โดยกรม สบส.ได้ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเครือข่ายสุขภาพทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชกัญชา ทั้งคุณประโยชน์ และผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการเสพกัญชาเกินขนาด รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก “รับ รู้ ปรับ ใช้” ได้แก่
1.รับ : รับข้อมูล ข่าวสารด้านกัญชาจากแหล่งที่เชื่อถือได้
2.รู้ : รู้ข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาที่ถูกต้อง
3.ปรับ : ปรับการใช้กัญชาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
และ 4.ใช้ : ใช้กัญชาเพื่อสุขภาพและรักษาโรค เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้กัญชาทางการแพทย์ในชุมชนอย่างถูกต้องเหมาะสม แทนที่จะใช้เพื่อสันทนาการ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด