ข่าว

ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ครม. เห็นชอบ เชื่อ สภาฯ รับลูกพิจารณาสมัยประชุมนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต กำหนดหลักเกณฑ์ คล้ายคู่สมรสชาย-หญิง เตรียมเสนอเข้าสภาฯ เเต่ไม่ยืนยันประกาศใช้ทันรัฐบาลชุดนี้

อัปเดตความคืบหน้า กฎหมายสมรสเท่าเทียม ของชาว LGBT ล่าสุด นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซึ่งได้นำความเห็นจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ผู้นำศาสนาทุกศาสนา มาประกอบการพิจารณา โดยให้เขียนขึ้นเป็น ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ที่แยกออกมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้มีความชัดเจน ในข้อกฎหมาย เช่น การกำหนดสถานะของคู่สมรส ที่จะแตกต่างจาก ชาย-หญิง โดยกำหนดให้ใช้ว่า “คู่ชีวิต”

สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต กำหนดให้ผู้ที่จะจดทะเบียนคู่ชีวิต ต้องมีอายุ 17 ปี ขึ้นไปและต้องได้รับการยินยอมจากบิดามารดา ให้มีสิทธิคล้ายคู่สมรสชายหญิง ทั้งสวัสดิการข้าราชการ การแบ่งสินสมรส การจดทะเบียนหย่า ส่วนการทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถทำได้เช่นเดียวกับคู่สมรสชายหญิง แต่อาจมีเงื่อนไขบางประการที่แตกต่างกัน 

นายวิษณุ ยืนยันว่า ร่างกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต จะเสนอให้ สภาฯ พิจารณาทันในสมัยประชุมนี้แน่นอน แต่ยังไม่ยืนยันว่า จะประกาศใช้ทันรัฐบาลชุดนี้หรือไม่

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด